Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Průměr na náhrady a na nemocenské dávky

Ve mzdových údajích zaměstnanců je možno zadat hodinový průměr pro náhrady a denní vyměřovací základ pro nemocenské a datum jejich výpočtu. Jestliže zadáváme nového zaměstnance a pro výpočet mzdy je průměr požadován, musíme jej zadat ručně.
Po zadání průměru ručně se vždy zobrazí červeně, aby bylo zřejmé jakým způsobem průměr vznikl..

Výpočet průměrů

Vypočítávají se automaticky při vytváření nového období a uživatel je o provedení výpočtu informován. Denní vyměřovací základ pro nemocenské každý měsíc, průměr pro náhrady pouze v prvním měsíci čtvrtletí. Výpočet však můžete vyžádat kdykoliv volbou zpracování mezd, průměry, přepočet průměrů. Ve stejné nabídce lze vytisknout podklady pro výpočet průměrů i vypočtené průměry. Výpočet je doplněn o dotaz, zda výpočet průměrů provést. U každého zaměstnance je možnost provést výpočet průměrů samostatně ve formuláři mzdových údajů.

Průměr pro náhrady           (hrubá mzda - náhrady - pohotovost +  poměrná část ročních a pololetních odměn ) / odpracované hodiny

Denní vyměřovací základ    (základ pro výpočet SP)/(celkový počet kalendářních dnů - počet dnů omluvené absence)  

Takto vypočítaný Denní vyměřovací základ na nemocenské je redukován redukčními hranicemi, které jsou zadány v konstantách.

Redukovaný denní vyměřovací základ na nemocenské

Redukovaný denní vyměřovací základ na 90%:     90% z 550Kč + (790Kč-550Kč)* 60% = 639,-Kč (maximální vyměřovací základ pro nemocenské a ošetřovaní)

Redukovaný denní vyměřovací základ na 100%:  100% z 550Kč + (790Kč-550Kč)* 60% = 694,-Kč (maximální vyměřovací základ pro mateřskou)

Redukční hranice se mění dle zákona.

Průměr pro náhrady (průměrný hodinový výdělek)

Redukovaný PHV se použije při výplatě náhrad mzdy zaměstnance za dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti.
Podrobnosti o RPHV zde.