Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Odesílání PDF dokumentů a výplatních lístků e-mailem

 Personalistika (PIN nepovinný)

Ve formuláři „Personalistika“ nastavte PIN (na záložce "Základní“) pro šifrování při odesílání PDF dokumentů zaměstnanci. PIN sdělte zaměstnanci pomocí zprávy SMS na jeho mobilní telefon, popřípadě si může zaměstnanec PIN sám určit.

PIN není povinný, při jeho nevyplnění se PDF sestava odešle nezašifrovaná.

Mzdové údaje (e-mail povinný)

Ve „Mzdových údajích“ zaměstnance je pole e-mail, které se používá pro odesílání dokumentů PDF zaměstnanci. Pokud pole není vyplněné, odeslání se neuskuteční.

(Pole e-mail v „Personalistice“ není určeno pro odesílání PDF dokumentů)

 Uživatel (e-mail povinný)

Pro zpětnou vazbu zadejte v číselnících „Uživatelé“ e-mail aktuálního uživatele, který bude PDF dokumenty odesílat. Zpráva o odeslání se objeví v doručené poště uživatele. Pole musí být vyplněno.

Odesílání PDF dokumentů

Dotaz na odeslání e-mailem je většinou umístěn ve filtru, který se zobrazí až před samotným tiskem sestavy. Odesílání dokumentů probíhá jednotlivě po zaměstnancích nebo hromadně. Hromadně znamená, že se dotaz na odeslání pro každého zaměstnance jednotlivě nezobrazuje, ale proběhne pro všechny zaměstnance podle výše uvedených podmínek.