Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Organizační schéma

Umožňuje definovat jednotlivé pozice v rámci firmy, dobu jejich platnosti a obsazovat je příslušnými zaměstnanci. Filtrovat lze volné pozice k datu a tisknout přehledy obsazených pozic. Zobrazit lze i zaměstnance nezařazené na žádné pozici.

V místní nabídce personalistika je volba organizační schéma.

Aktualizace

Tento formulář slouží pro vytvoření a aktualizaci seznamu pozic, které vytváří organizační schéma.

Kód pozice by měl být zvolen s příslušnou hierarchií, je to alfanumerické pole zadávané uživatelem, ostatní údaje jsou nepovinné  a nemusí být vyplněny.

Pokud budete vyplňovat pole - Středisko, tarifní třída, stupeň a profese musí být již definované v číselnících.

V místní nabídce lze zvolit:
Aktuální - vyfiltruje aktuální pozice k zadanému datu
Volné - zobrazí volné pozice k zadanému datu

Tisk

Vytiskne se seznam pozic podle středisek a kódů pozic. V sumarizaci za středisko a sestavu se tiskne plánovaný a skutečný počet osob a jejich rozdíl. Jsou zde zahrnuti i zaměstnanci, kteří nemají přidělenu aktuální pozici nebo platnost této pozice skončila dříve než jejich pracovní poměr. Ze zaměstnanců, kteří nemají přidělenu pozici  se netisknou zaměstnanci v mimoevidenčním stavu, s dohodou o  provedení práce a zaměstnání malého rozsahu.

Nezařazení

Seznam zaměstnanců, kterým není k zadanému datu přiřazena žádná pozice. Poklepnutím na čísle zaměstnance lze otevřít jeho osobní údaje.
Nezobrazují se  zaměstnanci v mimoevidenčním stavu, s dohodou o  provedení práce a zaměstnání malého rozsahu.