Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

eNeschopenka

Osoba, která bude zpracovávat eNeschopenky (uživatel aplikace Mzdy) se musí zaregistrovat na portálu ČSSZ.

https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

 Doporučujeme vyžádat zasílání notifikací (upozornění) na email zpracovávající osoby.

Logika zpracování e-neschopenky

Uživatel má vyžádáno zasílání notifikací na email. Po obdržení e-mailu, nejpozději do 14, dnů nebo do termínu zpracování mezd si načte neschopenku do databáze. Pokud je DPZ delší než 14 dnů, odešle na OSSZ žádost o dávky. Po ukončení DPZ odešle hlášení o ukončení DPZ.

Certifikát

Pro zpracováni eNeschopenky se používá stejný certifikát, jako pro podání OSSZ. Pokud již uživatel pracoval s podáním, použije se jeho certifikát. Nový certifikát je možné zadat klepnutím na jméno uživatele na úvodní obrazovce.

Načtení notifikací

Ve formuláři eNeschopenky se provede akce načti neschopenky, která vloží nové neschopenky do databáze a aktualizuje již uložené neschopenky, pokud v nich proběhla nějaká akce: ukončení, kontrola apod.

Načtené neschopenky jsou dostupné ve formuláři "neodpracováno", podobně, jako by byly zadány z klávesnice.

Žádost o dávky

Pro DPZ delší než 14 dnů se musí provést odeslání žádosti o dávky. Ve formuláři "neodpracováno" vyberte příslušnou neschopenku a zvolte žádost o dávky.

Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti

Podává se vždy, bez ohledu na délku trvání DPZ. Ve formuláři "neodpracováno" vyhledejte příslušnou neschopenku a zvolte hlášení o ukončení.

Spolupráce s aplikací Podání

Žádost o dávky i hlášení o ukončení DPZ se objeví i v aplikaci Podání, kde s ním lze dále pracovat.