Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

II. pilíř důchodové reformy

Výše zálohy

zaměstnanec, který se přihlásí do II.pilíře, bude prostřednictvím zaměstnavatele odvádět měsíční zálohy pojistného na důchodové spoření ve výši 5 % vyměřovacího základu, kde 3 % budou přesunuty z I.pilíře a další 2 % bude vlastní příspěvek účastníka.
Toto pojistné za zaměstnance účastného důchodového spoření odvádí zaměstnavatel konkrétní pobočce finančního úřadu, kam odvádí též daň z příjmů ze závislé činnosti

Sazby naleznete v konstantách.

Adresu pro platbu na důchodové spoření zadejte nejprve do číselníku institucí a poté do konstant v záložce 'Ostatní'
vyberte tuto adresu do příslušného políčka pro platbu

Ve mzdových údajích zaměstnance označte nové zaškrtávací políčko 'Účastník II.pilíře důchodového spoření'.

Ve výpočtu mezd se částka na důchodové spoření zobrazí v řádku pro SP společně s výpočtem pojištění na SP

Zaúčtování částky na důchodové spoření se zaúčtuje k příslušnému kontu (Dal), které je nastaveno u Adresy v číselnících,
a zároveň na stranu MD u konta zaměstnanci (331), zobrazí se na samostaatném řádku.

Při vytvoření příkazu se částka na důchodové spoření přiřadí k platbě 'Daně', je zobrazena na samostatném řádku, takže jí lze odeslat samostatně nebo v rámci platby 'Daní'.

Podklady pro - Měsíční hlášení najdete pod ikonou 'Mzdy' >> OSSZ >> Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření-řádné nebo následné

Podklady pro - Vyúčtování pojistného najdete pod ikonou 'Mzdy' >> OSSZ Vyúčtování pojistného na důchodové spoření (lhůta je do 3 měsíců po skončení roku.)