Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Výpočet

Po zadání mezd za příslušné období musíme provést závěrečné zpracování, abychom mohli tisknout požadované výstupní sestavy. Závěrečné zpracování se odehrává ve formuláři, který je rozdělen na několik skupin.

Kontroly

Před výpočtem mezd budou provedeny automaticky kontroly časového fondu, minimální mzdy, odvod z minimálního základu na ZP, souběhu pracovních poměrů.
Pokud se nebude pokračovat ve výpočtu, je možné chyby z kontrol odstranit a výpočet provést znovu. Pokud program již nezjistí žádné chyby v kontrolách,
formuláře se již nebudou zobrazovat a proběhne výpočet mezd.

Výpočet mezd

Provede se celkový přepočet mezd za období. Zohlední se tím eventuální změny v konstantách (sazby, odčitatelné položky ap.), srážkách ap., které mohly proběhnout po zadání mezd. O ukončení výpočtu je uživatel informován zprávou .
   Po provedení výpočtu je možné provádět další operace závěrečného zpracování. Zadání mezd, konstanty a mzdové údaje zaměstnanců za dané období není možné po provedení výpočtu aktualizovat. Je možné tisknout výstupy. Do formuláře je doplněn datum výpočtu a uživatel, který jej provedl.

Odstranění výpočtu a zaúčtování mezd

Výpočet bude anulován  (je možné opět aktualizovat zadání mezd) a v případě, že proběhlo zaúčtování, bude příslušný doklad odstraněn z hlavní knihy. 

Odstraní zadání mezd za příslušné období. V tom případě musíte všechny mzdové položky zaměstnanců zadat znovu. Do formuláře bude doplněn uživatel, který odstranění výpočtu provedl

Odstranění zadání mezd

Odstraní mzdové položky zadané v zadání mezd u všech zaměstnanců.Tato operace je nevratná.

Před výpočtem mezd budou provedeny automaticky kontroly časového fondu, minimální mzdy