Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Dovolená

Pokud je ve firmě stanovena dovolená delší než zákonná, zadejte počet dnů další dovolené do konstant.

Výpočet nároku na dovolenou

Pro každého zaměstnance se započte zákonný nárok 20dní, včetně dalších dnů dovolené,
které poskytuje firma a které jsou zadány ve formuláři konstant, Krácení dovolené u zaměstnance nastane, pokud zamešká 100 pracovních směn o 1/12 dovolené
a za každých dalších zameškaných 21 pracovních směn o další 1/12 dovolené.  
Po aktualizaci počtu dnů další dovolené v konstantách se provede přepočet nároku na dovolenou
pro všechny zaměstnance v aktuálním měsíci.
Přepočet nároku pro jednoho zaměstnance lze provést z místní nabídky ve mzdových údajích zaměstnance
a to v rámci jednoho roku nebo aktuálního měsíce.
Při přechodu na nový rok se vypočítává nárok a předchozí dovolená.Dodatečná se převádí v nezměněné
výši z minulého kalendářního roku.

Informace o nároku a čerpání dovolené jsou ve mzdových údajích zaměstnance,
kde je možné tyto údaje také v období, které není ještě uzamčeno, měnit.
Dovolená nárok: zákonná doba plus dny další dovolené.
Předchozí: nevyčerpaná dovolená z minulého kalendářního roku.
Dodatečná: určuje zaměstnavatel

Přehled o čerpání dovolené

Tiskovou sestavu získáte volbou Personalistika - Dovolená - Čerpání dovolené podle středisek a činností
                                                                   - Čerpání dovolené podle zaměstnanců
Čerpání dovolené lze formulářově zobrazit pomocí místní nabídky   - v zadání mezd    - ve mzdových údajích - v personalistice

Zadávání dovolené

Dovolená se zadává do formuláře zadání mezd mzdovou položkou 40. Dovolenou doporučujeme zadat datem začátku a konce. Počet dnů dovolené je doplněn automaticky podle příslušného kalendáře. Pokud zadáte počet jiný, budete o neshodě informováni. Dovolenou však lze zadat i bez data jejího začátku a konce.

Nepravidelná pracovní doba

Pokud vypočtený počet hodin v poli 'Počet' nesouhlasí, lze zadat přímo do pole 'Hod.' požadovaný počet hodin,
 a záznam uložit kliknutím na ukazatel záznamu, nebo Ctrl+Enter, ještě ve chvíli, kdy je kurzor v poli 'Hod'. Poté dojde k přepočtu částky.

Čerpání dovolené při ukončení pracovního poměru

Čerpání zadáváme kódem 43- Proplacená dovolená.

Kód nezvyšuje časový fond zaměstnance v měsíci čerpání zbylé dovolené a provede čerpání snížením z celkového nároku na dovolenou.