Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Neplacené volno

V hodinách

Pokud zaměstnanec čerpá neplacené volno v hodinách, použijeme mzdovou položku 'Neplacené volno v hodinách', znamená to, že zaměstnanec nečerpá celý kalendářní den, ale pouze část dne, v žádném případě nelze k této položce zadávat celou směnu zaměstnance. K tomuto účelu slouží 'Neplacené volno' měrná jednotka Kalendářní den Kód 91.

Neplacené volno v hodinách nezvyšuje základ ZP pro odvod na zdravotní pojištění.

Jednotlivá neplacená volna v hodinách čerpaná v různých dnech po část dne se nesčítají, i když by se v součtu mohly rovnat jedné celé směně zaměstnance.

V kalendářních dnech

Pokud zaměstnanec čerpá neplacené volno po celou směnu zadáváme ho kódem 91, 'Neplacené volno' měrná jednotka kalendářní den.

Do roku 2014

Tato mzdová položka zvýší základ ZP pro odvod pojistného na zdravotní pojištění a to, v poměrné výši, za každý kalendářní den z minimální mzdy příslušného měsíce.

Od roku 2015

Tato mzdová položka nezvýší základ ZP pro odvod pojistného na zdravotní pojištění, pokud celkový vyměřovací základ
dosáhne minimální mzdy.

Odvod na zdravotní pojištění uhradí zaměstnanec v plné výši 13,5% z tohoto zvýšeného základu.

Pokud  zaměstnavatel chce za zaměstnance hradit část  na zdravotní pojištění, kterou je jinak povinen hradit zaměstnavatel (9%), musí použít jiný prototyp mzdové položky, který toto zajišťuje a to je 'Oprava základu ZP'.

Od 1.1.2009 - Neplacené volno v kal. dnech se nezahrnuje do dnů omluvené absence, které se odečítají od celkového počtu kalendářních dnů za rozhodné období, pro výpočet průměru pro nemocenské dávky.

Minusová mzda

Pokud má zaměstnanec celý měsíc neplacené volno, není z čeho odvod na ZP odečíst a proto vznikne minusová mzda.
Po zaúčtování mezd do ES, zůstane částka, která se rovná odvodu na ZP z neplaceného volna zaměstnance, na straně MD u konta 331.

Konto vyrovnáme v okamžiku, kdy zaměstnanec doplatí tuto částku do pokladny. (211 MD / 331 Dal)