Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Zadání mezd

Pro výpočet mzdy otevřeme formulář zadání mezd, kde se zaměstnanci doplní příslušná mzdová položka, (výběr mzdových položek dvojklikem na poli kód), a tlačítkem výpočet se ze mzdových položek vypočte hrubá mzda, ZP,SP,daň,čistá mzda, dávky,srážky, k výplatě.
Zadané mzdové položky můžeme pomocí místní nabídky zobrazovat v detailním rozepsání, které zasahuje do minulých období..
Funkce doplnění časového fondu, doplní mzdovou položku měsíčního platu nebo časové mzdy v počtu hodin, které jsou případně sníženy o zadanou nemoc nebo jiné neodpracované doby. 

Hrubá mzda

Hrubá mzda je zúčtovaný příjem ze závislé činnosti za kalendářní měsíc. Do hrubé mzdy se v Info Office zahrnou mzdové položky, které mají v prototypu mzdové položky parametr hrubá mzda nastaven na hodnotu true. Určitou výjimkou ve zpracování je autorská dohoda, která se zahrne do hrubých mezd pouze v případě, že výše zúčtované částky je vyšší než zákonem daná výše.

Přeščasy

Zadáním mzdové položky Příplatek za přesčas, se z celkového počtu zadaných hodin u zaměstnance odečte počet hodin přesčasu, aby se docílilo kontroly na sjednaný fond zaměstnance.

Základ daně (Superhrubá mzda)

Tvoří hrubá mzda a částka pojistného na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel sám za sebe.

Zdanitelná mzda

Zdanitelná mzda je oproti základu daně zvýšena o naturální plnění. Naturální plnění se zahrnuje až do zdanitelné mzdy z důvodu nepeněžního plnění.

Daň

Daň je skutečně odvedená daň, která je již snížená o daňové slevy.Daňová sleva se skládá ze slev na dani a daňového zvýhodnění na děti.
Pokud daňové zvýhodnění a výše slev na dani převyšuje daňovou povinnost, daňové zvýhodnění se může promítnout do daňového bonusu zaměstnance, na který vzniká nárok, pokud zaměstnanec má v příslušném měsíci hrubou mzdu vyšší než 1/2 minimální mzdy.

Čistá mzda

Čistá mzda = hrubá mzda - pojistné, které je sraženo zaměstnanci - daň

Srážky

Pole srážky zahrnuje částky srážek zaměstnance ze mzdových položek, ale také srážky, které jsou zadané ve formuláři srážek ve mzdových údajích zaměstnance.

Exekuce

Viz exekuce.