Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Penzijní připojištění a soukromé životní pojištění

Penzijní připojištění,  Soukromé životní pojištění                        

zadáme nejprve do číselníků penzijní fond nebo pojišťovnu,  číslo účtu a symboly poté u každého zaměstnance ve 'Mzdových údajích'  (tlačítko s brýlemi), zadáme další údaje do formuláře 'Penzijní připojištění' nebo' Soukromé životní pojištění'
                                     
pomocí výběrového pole vybereme fond nebo pojišťovnu z číselníku  částka hrazená zaměstnancem - pokud zaměstnanec si nechává  srážet ze mzdy měsíčně částku, součet této částky se pak objeví v ročním zúčtování zaměstnance

Příspěvek zaměstnavatele

měsíční částka, kterou odesílá zaměstnavatel za zaměstnance přímo penzijnímu fondu, může být pevnou částkou, procentem (u penzi.přip.), nebo kombinace obou, částka se nezahrnuje do ročního zaúčtování zaměstnance,  'číslo smlouvy' zaměstnance je nepovinný údaj datum 'Od' musí být vyplněn, číslo účtu, SS, VS, KS - symboly v tomto formuláři se vyplňují pouze v případě,  že se nepoužije do platebního příkazu pro odeslání některý ze symbolů, který je zadaný u penzijního fondu v číselníku institucí
například se budou odesílat platby na jedno číslo účtu, ale platby si bude penzijní fond odlišovat například VS pro každého zaměstnance  pak tento různý VS zadáme ke každému zaměstnanci samostatně

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění i soukromé životní pojištění a osvobození od daně

Příspěvek od zaměstnavatele je od 1.1.2008 osvobozen od daně v celkové roční částce do 24.000,-Kč, po překročení této částky je příspěvek u zaměstnance zahrnut do základů daně , ZP a SP. Příspěvek je osvobozen i v měsících, kdy zaměstnanec nemá žádný příjem, což je rozdíl oproti do roku 2007, kdy se osvobození vztahovalo k základu sociálního pojietění.

Zaúčtování 

závazek k penzijnímu fondu nebo pojišťovně (např.335 - konto závazků zadaného v číselníku institucí a pojišťoven) pokud je konto označeno jako saldokontní v ÚO, tak se k němu přiřadí adresa fondu a VS ve tvaru (dd/mm/rrrr)
náklady pro firmu tvoří pouze částka hrazená zaměstnavatelem za zaměstnance, členěna na náklady daňově účinné (např.527) a neúčinné (např.528)
srážka zaměstnance, 331 MD  / 335 Dal,   částka od zaměstnavatele 527, 528 MD / 335 Dal,   středisko se vezme z formuláře 'Závěrečné zpracování mezd'  

Konstanty 

pro správný výpočet daňově účinných a neúčinných částek musíme doplnit do konstant další konstanty u penzijního připojištění a soukromého životního pojištění, údaje nelze doplňovat po zpracování období, jsou uzamčeny

Sestavy

menu Mzdy sestavy členěné podle bank, fondů, pojišťoven a středisek  tisk i před zpracováním období

Různé přehledy 

přehled o sražených částkách, členěných podle daňové účinnosti  u zaměstnance i u zaměstnavatele, tisk až po zpracování období

Mzdové listy zaměstnance     tisk až po zpracování období