Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Kalendáře

Info Office používá pro výpočty kalendáře. Kalendáře se zadávají ve formuláři číselníky, kalendáře. Pro každý kalendář je nutné zadat jeho číslo, název a stanovenou pracovní dobu. Ta je použita pro vytvoření měsíčních kalendářů. Hodnoty v měsíčním kalendáři jsou aktualizovány vždy po aktualizaci záznamu kalendáře. Měsíční kalendář je aktualizován pro měsíce větší nebo rovné aktuálnímu období, v nichž dosud nebyl proveden výpočet mzdy. Pokud někteří zaměstnanci mají rozvržení pracovní doby, které neodpovídá standardnímu kalendáři (pracovní dny pondělí až pátek), musíte k zadanému kalendáři vytvořit denní kalendář, v němž jsou označeny pracovní dny. Pro zaměstnance pracující na zkrácenou pracovní dobu se samostatný kalendář nezadává, ale jejich týdenní úvazek v hodinách pro pětidenní pracovní týden se zadá do mzdových údajů zaměstnance.
Pomocí místní nabídky lze otevřít měsíční nebo denní kalendář. Nepravidelná pracovní doba

Stanovený úvazek firmy kalendáře

Při výpočtu ročního přepočteného počtu zaměstnanců se bude vycházet pouze z tohoto Stanoveného úvazku firmy.
Stanovený úvazek firmy lze ovlivnit denní stanovenou pracovní dobou a počtem hodin v týdnu.
Výsledek se bude brát jako týdenní úvazek, který se pro přepočet na celý rok vydělí pěti a vynásobí počtem pracovních dnů v roce.
např.  (8*3/5*253=1214,4)
Pro nepravidelnou pracovní dobu lze i nadále vytvářet denní kalendáře, které budou úvazkem zaměstnance, avšak Stanovený úvazek firmy
by měl odrážet průměrný počet hodin v roce pro daný kalendář.

Měsíční kalendář

Zobrazuje počet pracovních dnů včetně svátků a jim odpovídajících hodin. Údaje v tomto formuláři lze aktualizovat pouze nepřímo změnami v kalendáři nebo denním kalendáři.
Měsíční kalendář pro nepravidelnou pracovní dobu lze otevřít poklepnutím na příslušném měsíci. V kalendáři pro nepravidelnou pracovní dobu zaškrtnete pracovní dny a pro každý den zadáte počet hodin.
Přiřazení kalendáře zaměstnanci se provede ve mzdových údajích. Pokud má zaměstnanec nepravidelnou pracovní dobu, zaškrtněte ve stejném formuláři příslušnou položku.
Kalendář slouží ke zjištění časového fondu zaměstnance za určité období. Každý zaměstnanec jej musí mít zadán. Kalendáře se otevírají v místní  nabídce číselníků volbou kalendáře.

Přechod na nový rok

Při přechodu na nový rok jsou vytvořeny automaticky měsíční kalendáře pro celý nový rok. Denní kalendáře je potřeba zadat znovu. Po jejich vytvoření proveďte doplnění nového období pro leden. Tím se provede nové kopírování mzdových položek z prosince a při výpočtu částky bude zohledněn nový časový fond.

Denní kalendář

Použije se v případě, že se pracovní dny a dny pracovního volna neshodují s běžným kalendářem. Typické použití je pro turnusové směny.
Po uzavření formuláře pro denní kalendář se aktualizuje měsíční kalendář nově zadanými pracovními dny a hodinami.

Časový fond hodin

Časový fond zaměstnance je vypočítáván z příslušného kalendáře a sjednané pracovní doby. Zohledňuje se také datum nástupu a datum ukončení pracovního poměru.

Zaměstnance s nepravidelnou pracovní dobou označte ve mzdových údajích zaměstnance zaškrtnutím položky nepravidelná pracovní doba. Časový fond pro nepravidelnou pracovní dobu se stanoví jako součet hodin ve dnech označených jako pracovní.
Při pravidelné pracovní době je časový fond určen součinem počtu pracovních dnů za příslušné období a týdenního úvazku děleného 5.

Pokud byl zaměstnanci s nepravidelnou pracovní dobou změněn pracovní rozvrh tak, že neodpovídal jeho dennímu kalendáři, nebo denní kalendář nebyl zadán, je možné vložit počet pracovních hodin a dnů do přímo do mzdových údajů zaměstnance v příslušném měsíci.