Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Zdravotní pojištovny

Novou zdravotní pojišťovnu zadáme do číselníků zdravotních pojišťoven a ostatních institucí. Do pole kód zadejte kód příslušné pojišťovny
u ostatních institucí bude pole nevyplněné. Konto závazku je konto účtování závazků vůči pojišťovně.
Do mzdových údajů u každého zaměstnance zadáme jeho pojišťovnu.

Tisk přehledů  pro zdravotní pojišťovny

Menu - Zpracování mezd - Měsíční sestavy - Přehled plateb pro ZP, vystaví najednou přehledy pro všechny pojišťovny, které mají zaměstnanci nastaveny
ve mzdových údajích pro daný měsíc. 
Novinka je sestava  Pojištění zaměstnanci ZP, který obsahuje počet zaměstnanců pojištěných u ZP. 

Ostatní sestavy

Tisk odvodu zdravotního pojištění dle období a dle zaměstnanců lze vytisknout kliknutím na ikonu Mzdy-Odvody-Zdravotní pojištění.

Snížení základu ZP pro zaměstnance s přiznanou invaliditou, u organizací, které zaměstnávají více jak 50% invalidních občanů

U osob za které částečně platí ZP stát, je nutné zadat typ invalidity a období, do mzdových údajů zaměstnance.
Částka, o kterou se sníží základ ZP u invalidního zaměstnance se zadává do konstant, záložka SP a ZP, tuto částku zadejte pouze v případě, že jste organizace, která odpočet může provádět, u ostatních organizací je tato částka 0.

Výpočet zdravotního pojištění

Probíhá dle platných sazeb zadaných v konstantách v záložce SP a ZP, u každého zaměstnance je ve formuláři zadání mezd
vyčíslena částka ZP, kterou zaplatí zaměstnanec a částku ZP, kterou odvede zaměstnavatel za zaměstnance.

U dohody o provedení práce zaměstnanec není zdravotně pojištěn.

U dohod o činnosti je zaměstnanec zdravotně pojištěn v případě, že jeho vyměřovací základ dosáhne částku 2.000,-Kč.

U ostatních pracovních poměrů je pojištěn každý zaměstnanec a vyměřovací základ není omezen žádnou částkou.

Doplatek do minima na ZP.,-Kč

Doplatek do minima odvodu na ZP je podrobně popsán v oddíle Kontrola minimálního základu na ZP.