Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Statistika

Kontrola dat

Pořizovací program na stránkách ISPV.
Pro kontrolu vygenerovaných dat je internetový kontrolní program ISPV

Pro statistické účely

Do mezd se zadávají informace pro statistické účely do osobních údajů zaměstnance, údajů o firmě a mzdových údajů.
U osobních údajů zaměstnance vyplňte tabulku pro statistické účely.
Do údajů o firmě je především nutno vyplnit LAU1 - místo výkonu práce, číslo popisné organizace a sídlo firmy (Stát), který je vybírán z číselníku Země,
jako kód číselníků států OSSZ.
Ve mzdových údajích jde hlavně o přiřazení Kvalifikace zaměstnání (KZAM) a Postavení v zaměstnání.

Vygenerovaná data

Generování statistiky probíhá do textového souboru MI.txt a MP.txt.
Pro jednoznačné určení zaměstnance se vytvoří IDZAM, které je generováno z osobního čísla zaměstnance a za něj přidá Id pracovního poměru.
Pokud je osobní číslo nebo Id větší než 5 znaků, vezme se 5 míst z leva každého identifikačního údaje zvlášť.

Při generování statistiky za čtvrtletí označte období konce tohoto čtvrtletí, ale mějte vždy již následující měsíc po tomto čtvrtletí vytvořen,
protože z tohoto měsíce se použije průměrný hodinový výdělek zaměstnance, který je vypočítáván právě při vytváření tohoto období a který se dosadí i do statistiky.

Místo výkonu zaměstnance

Místo výkonu zaměstnance MISTOVP je nyní vztaženo ke středisku, které ja zadáno ve mzdových údajích.
Ke každému středisku je proto potřeba dodat okres, ve kterém se středisko nachází.
Potřebné označení LAU1 zadávejte v Číselnících>Statistika>Okres, poté zvolte Střediska a doplňte ke středisku okres.

Nové označení klasifikace zaměstnání

Pro klasifikaci zaměstnání bude od červa 2011 použito označení pouze CZISCO
a označení ZAMEST zůstane nevyplněno. Nové kódy zadávejte do Číselníky>Statistika>Klasifikace zaměstnání,
staré kódy označte Skrýt a doplňte nové. Do mzdových údajů dosaďte ke každému zaměstnanci nový kód jeho klasifikace.