Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Zpracování mezd

Pokud začínáme zadávat data do mzdového modulu, začneme nejprve zadávat číselníky.
Některé údaje v číselníkách jsou již plněny při založení nové firmy inicializačním skriptem, např. kalendáře pro zadané účetní období, sazby daně, mzdové položky a prototypy, svátky, kniha mezd, pracovní poměry, konstanty.

Některé údaje do číselníků je ale potřeba doplnit dle následujícího popisu.

Údaje o firmě

Vyberte složku do které se budou zadávat zdravotní pojišťovny a instituce. Při zahájení zadávání zaměstnanců do databáze musíme v údajích o firmě zadat příslušnou složku, do které se budou zaměstnanci zadávat. Poté vyberte typ tisku výplatního lístku.
Údaje pro statistické účely vyplníme v případě, že provádíme statistiku. Údaje pro elektronická podání doplníme podle skutečnosti.

Kniha mezd

Doplníme číselnou řadu, pokud již nejsou doklady od do vyplněny.

Zdravotní pojišťovny a ostatní instituce

Doplníme zdravotní pojišťovny zaměstnanců a ostatní instituce a jejich konta závazků. U zdravotních pojišťoven vyplníme pole kód, které je kódem pojišťovny.

Konstanty

Provedeme kontrolu údajů, pokud nejsou některé vyplněny, doplníme je funkcí výchozí hodnoty, kterou naleznete v menu pravého tlačítka myši, kdekoliv na formuláři.
Provedeme kontrolu ročních odčitatelných částek.

Zaměstnanci

Po vyplnění základních číselníků můžeme zadávat zaměstnance. Formulář pro vstup  je v menu personalistika osobní údaje.

Mzdové údaje

Dále pak postupujeme vyplňováním mzdových údajů zaměstnance, kde doplníme středisko, kalendář, základní plat, sjednanou týdenní dobu, pracovní poměr,
zdravotní pojišťovnu, pokud zaměstnanec podepsal prohlášení, pokud chce uplatňovat slevy na dani, pokud chce posílat mzdu na účet zaškrtneme tento parametr.

Průměr pro náhrady a nemoc zvolíme pravděpodobný. Průměr pro náhrady se počítá za rozhodné období (za čtvrtletí), průměr na nemoc se počítá vždy při vytváření
nového období (měsíce).

Zadaní mezd

Pro výpočet mzdy otevřeme formulář zadání mezd, kde se zaměstnanci doplní příslušná mzdová položka, (výběr mzdových položek dvojklikem na poli kód),
a tlačítkem výpočet se ze mzdových položek vypočte hrubá mzda, ZP,SP,daň,čistá mzda, dávky,srážky, k výplatě. Podrobněji o zadání mezd zde.

Závěrečné zpracování mezd

Pokud jsou v zadání mezd všichni zaměstnanci zpracováni, poté se provede závěrečné zpracování mezd, kde se znovu přepočtou mzdy zaměstnanců,
po doplnění dalších údajů v bodě zaúčtování se může provést ukázka zaúčtování pro kontrolu, zda je doklad vyrovnaný a tudíž je možno ho zaúčtovat do
ekonomického systému, kde ho lze poté najít dle čísla dokladu.
Platební příkaz lze také zobrazit v ukázce pro kontrolu zadaných účtů VS,KS,SS a kódů bank.
Před zpracováním platebního příkazu a jeho následným odesláním do Homebankingu doplňte datum zpracování a banku.