Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Novinky ve výpočtu mezd od 1. 1. 2024

1) Daně

Hranice pro sazbu daně z příjmu (15% a 23%)

- 2024: měsíční - 131 901,-Kč, roční - 1 582 812,-Kč

- Stravenkový paušál se zvyšuje na 116,20 Kč

- Minimální mzda - 18 900,- Kč

- Min. hodinová sazba - 112,50 Kč

- Výpočet exekucí - snížení nezabavitelné částky na 12 705,-Kč

- Životní minimum jednotlivce - 4 860,-Kč

- Náklady na bydlení - 14 197,-Kč

Zvýšení zaručené mzdy

Skupina

 Zaručená měsíční mzda v Kč

Zaručená hodinová mzda v Kč

1 18 900 112,50
2 19 500 116,10
3 21 300 126,80
4 21 800 129,80
5 24 100 143,30
6 26 600 158,20
7 29 400 174,70
8 37 800 225,00

2) Sociální pojištění

Rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je 4 000,- Kč

Maximální vyměřovací základ

2024 2 110 416 Kč

Redukční hranice pro náhradu mzdy

  První Druhá Třetí
2024 256,55 384,83 769,48
2023 235,38 352,98 705,78

Redukční hranice pro nemocenské

  První Druhá Třetí
2024 1 466 2 199 4 397
2023 1 345 2 017 4 033

 

Průměrná mzda 2024 - 43 967,- Kč

Zvýšení sazby pojistného u záchranářů a podnikových HZS na 27,8%

Postupný náběh zvýšení pojistného (v prvním roce účinnosti (2023) se zvýšil o 2 %, ve druhém (2024) o 3 %, ve třetím o 4 %, ve čtvrtém o cílových 5 %.

3) Zdravotní pojištění

- Minimální odvod na zdravotní pojištění: 2 552,- Kč

4) Plnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu

- Výše odvodu do státního rozpočtu činí: 106 067,50 Kč

5) Personalistika

1) u dohod konaných mimo pracovní poměr je zaměstnavatel povinen
  • vést rozvrh směn a seznámit s ním zaměstnance 3 dny před nástupem na směnu
  • vést docházku
  • je nárok na příplatky obdobně jako u hlavního pracovního poměru, kromě přesčasů
  • od 1. 1. 2024 je nárok na dovolenou
  • od 1. 7. 2024 bude povinná evidence na OSSZ a bude změna, zda zaměstnanec bude platit sociální a zdravotní pojištění.
2) Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatelů.
3) Home office jen na základě písemné dohody.
4) Digitalizace

Doručování písemností prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací §334a až §337 ZP.

6) Tiskopisy

Změny

„Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2024“ - změna čísla vzoru

„Potvrzení o příjmech 2024“ - změna čísla vzoru