Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Personalistika a mzdy

Mzdy jsou podobně jako celý Info Office řešeny tak, abyste všechny potřebné výkazy mohli přímo tisknout a samozřejmě měli všechny doklady zpracovány podle požadavků zákonodárce. Zajímavou vlastností je možnost vytvářet nové mzdové položky. Program umožňuje nastavení konstant pro zpracování (sazby pojištění, sazby daně, čísla účtů ap.) pro jednotlivé měsíce, takže pro vás nebude problém vypořádat se s případnými změnami. Tisknout lze mzdové listy, výplatní lístky, výplatní listinu, hlášení OSSZ, příkazy k úhradě, výplaty dávek nemocenského, platby zdravotním pojišťovnám, čerpání dovolené, seznamy zaměstnanců, potvrzení o zdanitelných příjmech a daňové přiznání. Pro převod peněz na konta zaměstnanců je možné využít homebanking.
K dispozici je i základní personální evidence.
Mzdové náklady je možné členit na střediska, činnosti a zakázky.
Zaúčtování do hlavní knihy se provede automaticky.

Elektronická podání z mezd

- Evidenční listy důchodového pojištění (OSSZ)

- Přehled o výši pojistného zaměstnavatele (měsíční přehled pro OSSZ)

- Oznámení o nástupu do zaměstnání (OSSZ)

- Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění (OSSZ)

- Hlášení k záloze na poijistné na důchodové spoření (FÚ)

- Vyúčtování pojistného na důchodové spoření (FÚ)

- Přehle o platbě pojistného zaměstnavatele (měsíční přehled pro ZP)

- Hromadné oznámení zaměstnavatele (ZP)