Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Příkaz k úhradě

Příkazy z mezd se realizují ve formuláři 'Závěrečné zpracování mezd'

Proplatit z účtu,  Dne

Nejprve vybereme číslo účtu, ze kterého budou mzdy proplaceny a datum proplacení.
Tyto údaje se přenesou do formuláře pro výběr plateb jako výchozí hodnota a lze je ve výběru plateb změnit.

Výběr plateb k úhradě

Formulář při otevření načte položky, které jsou dle zpracování mezd určeny k proplacení.
Při jeho opětovném otevření se položky znovu nevytváří, tudíž je zachována návaznost na proplacené položky.
Při 'Odstranění výpočtu mezd' se položky výběru plateb mažou, včetně položek mezd z příkazu,
kterým ještě nebylo v ES přiděleno číslo příkazu. (nebyly odeslány)

Částka a Zaplatit

Pole 'Částka' zobrazuje hodnotu vypočtenou dle zadaných mezd, pole 'Zaplatit při prvním otevření je shodné s polem 'Částka'.
Hodnotu v poli 'Zaplatit' je možno měnit na hodnotu kterou chceme zaplatit, po vytvoření 'Příkazu pro elektronickou platbu' se jeho hodnota sama nastaví na hodnotu
rozdílu 'Částka' - 'Zaplatit', tudíž máme v poli 'Zaplatit' opět hodnotu, která ještě nebyla zaplacena.

Proplatit

Pod polem 'Proplatit' se nachází seznam položek, které je možno vybrat k proplacení, při výběru se označí příslušné řádky,
a u ostatních se výběr automaticky zruší. Je možno zaškrtávací pole označit i ručně.
Pouze položky, které jsou označené jako vybrané se dostanou do příkazu.

Příkaz pro elektronickou platbu

Přenese vybrané položky do Homebackingu do ES včetně předkontace.

Zrušení položek mezd z příkazu

Příkaz lze z mezd zrušit za předpokladu, že ještě nebyl v ES přiřazeno číslo příkazu a odeslán příkaz.

Pokud byl již příkaz odeslán, musí se nejprve zrušit příkaz z ES a poté ho zrušit z mezd.
Po vymazání položek mezd z příkazu se pole 'Zaplatit' opět nastaví na hodnotu, která byla před vytvořením původního příkazu.

Smazat výběr plateb k úhradě

Smaže všechny položky z formuláře 'Výběr plateb k úhradě' a zavře při této akci tento formulář.
Při jeho opětovném otevření se položky znovu vytváří a tudíž nemají žádnou návaznost na položky, které byly
již dříve odeslány do Homebackingu (sestava 'Tisk položek platebního příkazu). Nelze u nich tedy očekávat návaznost
na tyto již zpracované položky a tudíž pole 'Zaplatit' bude mít opět hodnotu shodnou s polem 'Částka'.
Pokud je žádoucí návaznost zajistit, je nutno 'Zrušit položky mezd z příkazu'.