Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Tento pracovní postup se týká pouze organizací, které vyplácejí nemocenské dávky,
malé organizace zadávají dočasnou pracovní neschopnost jako dosud.

 Změna sazby nemocenské za první 3 dny nemoci

Ústavní soud zrušil část zákona, podle kterého jsou první tři dny nemoci neplacené,
proto se bude za první 3 dny nemoci proplácet nemocenská ve výši 60% z redukovaného DVZ zaměstnance a to s platností od 30.6.2008.

Dále pak je zrušena nemocenská pouze za část směny, nemocenské za takový den nenáleží, ale tento den je prvním dnem trvání pracovní neschopnosti.

Zadání nemocenské s nulovou sazbou do 30.6.2008

Nemocenská, která začala 28.6. nebo 29.6. bude zadána dvěma řádky. Nejprve zadejte pro všechny zaměstnance nemocenské, které začaly do 28.6.2008. Pro nemocenské, které začaly 28.6. zadejte pouze část do 29.6. (2 dny). Pro nemocenské, které začaly 29.6. zadejte pouze jeden den nemocenské.

Změna sazby

Nyní změníme v konstantách měsíce června 2008 hodnotu sazby pro nemocenské dávky pro první 3 dny nemoci na 60%. Použijte volbu číselníky, konstanty, nemocenské, sazba pro první 3 dny nemoci. Pokud již máte vytvořeno období následující, je potřeba změnit tuto hodnotu i v následujícím období.

Zadání nemocenské s novou sazbou

Zadejte pokračování nemocenské, která začala 28.6. nebo 29.6. (1 den od 30.6. do 30.6)  a nemocenské, které začaly 30.6.2008. Tato nemocenská bude vypočítána s novou sazbou.

Příklad

Nemocenská vznikla 28.6 a trvala do 30.6.
Mzdovou položku 50
-Nemocenské zadáme do dvou řádků. V prvním řádku bude nemoc, od 28.6 do 29.6  v konstantách bude hodnota sazby pro první 3 dny nemoci 0%. Nyní změníme v konstantách hodnotu sazby pro nemocenské dávky pro první 3 dny nemoci na 60% a poté provedeme zadání druhého řádku mzdové položky 50-Nemocenské od 30.6 do 30.6 a uděláme výpočet mzdy zaměstnance. Číslo neschopenky bude shodné pro oba řádky.

Sazba pro nemocenskou v červenci a září 2008

Pokud jste neměli žádné nemoci, které vznikly v posledních 3 kalendářních červnových dnech, kvůli kterým došlo ke změně sazby již červnu, zadejte novou sazbu pro první 3 dny dočasné pracovní neschopnosti do konstant až v červenci 2008.

Očekává se, že s účinností od září 2008 bude snížena sazba pro výpočet nemocenského na 25%. Od 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č. 187/2006Sb., o nemocenském pojištění
a v souvislosti s ním též i změna zákoníku práce, kterou se zavádí poskytování náhrady mzdy za prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti.