Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Potvrzení lze tisknout pro všechny zaměstnance, kteří tisk požadují (v osobních údajích zaškrtnuto požaduje potvrzení o zdanitelných příjmech) pomocí volby mzdy, roční výkazy, potvrzení o zdanitelných příjmech.

Tisk pro vybraného zaměstnance je možný ze mzdových údajů zaměstnance pomocí místní nabídky tisky zaměstnance, potvrzení o zdanitelných příjmech.
Tisk se provede vždy bez ohledu na požadavek v osobní kartě.

Potvrzení se tiskne pro rok, který odpovídá aktuálně vybranému měsíci. Údaje o vystaviteli potvrzení jsou převzaty z číselníku uživatelů.

Úhrn příjmů

Úhrn příjmů odpovídá součtu hrubých mezd ze všech pracovních poměrů+naturální plnění+částky příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo soukromého životního pojištění přesahují částku osvobozenou od daně u zaměstnance-základ daně pro srážkovou daň+opravy základu daně

Potvrzení o čistém příjmu

Potvrzení o čistém přijmu si zaměstnanec vyžádá v případě doložení příjmů pro dávky sociální péče.

Potvrzení při změně zaměstnání

Průměrný čistý měsíční plat, tisk se provádí na požádání zaměstnance, nebo při ukončení pracovního poměru.
údaje, které jsou na zápočtovém listě jsou čerpány z osobní karty zaměstnance a mzdových údajů, hodinový průměr pro náhrady, za kterého se provádí výpočet hrubého měsíčního výdělku a čistého měsíčního výdělku, bude použit z období, které je aktuálně označeno. 

Tisk najdete v Menu Personalistika - Zápočtový list nebo ve Mzdových údajích zaměstnance v menu tisky zaměstnance
Údaje v zápočtovém listě se vztahují k období, ze kterého je zápočtový list tisknut, tzn., že pro výpočet průměrného výdělku hrubého i čistého bude použit průměr pro náhrady tohoto období, pokud není ještě znám, zadá se do formuláře Mzdových údajů pravděpodobný průměrný hodinový výdělek zaměstnance
tisknou se nemoci spadající do jednoho roku od ukončení pracovního poměru, pokud není zadán, tak do jednoho roku od aktuálního období, kromě nemocí vzniklých v důsledku pracovního úrazu či nemocí z povolání.

Průměrná čistá mzda

Se vypočte z průměrného hrubého výdělku pro náhrady za rozhodné období. Ten se následně vynásobí průměrným měsíčním počtem hodin v roce, popřípadě se krátí
koeficientem, pokud má zaměstnanec kratší pracovní dobu. (Průměr na náhrady * sjednaná týdenní pracovní doba* 4.348 (koef.) = průměrný hrubý měsíční výdělek)

Výpočet čisté mzdy pak proběhne dle výpočtu mzdy zaměstnance v běžném měsíci, tzn.,že se uplatní slevy na dani popřípadě daňové zvýhodnění na děti, pokud je zaměstnanec uplatňuje.
Výpočet průměrné hrubé mzdy a průměrné čisté mzdy na příloze číslo 1 - tuto přílohu zaměstnavatel tiskne jen na žádost zaměstnance, není součástí  zápočtového listu a je oddělena na samostatném listě

Příloha č. 1  zápočtového listu

Příloha číslo 1 zobrazí průměrnou hrubou mzdu a průměrnou čistou mzdu,  tuto přílohu zaměstnavatel tiskne jen na žádost zaměstnance, není součástí zápočtového listu a je oddělena na samostatném listě

Příloha č. 2  zápočtového listu

Příloha číslo 2 zobrazuje nemoci spadající do jednoho roku před ukončením pracovního poměru, pokud není zadán, tak do jednoho roku od aktuálního období, kromě nemocí vzniklých v důsledku pracovního úrazu či nemocí z povolání

Důvod výstupu

Ke každému pracovnímu poměru lze tisknout důvod výstupu zadaný u pracovního poměru v osobní kartě zaměstnance.

Jiná sdělení

V číselníkách textů vytvoříme text, který lze v osobní kartě zaměstnance přiřadit, k jakémukoliv zaměstnanci, jako text do zápočtového listu.Výstup - Menu - Personalistika - Zápočtový list