Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Před ukončením a po ukončení pracovního poměru

Zaměstnavatel  by měl ukončit pracovní poměr v Osobních údajích zaměstnance a ukončit také veškeré srážky zaměstnance včetně penzijního připojištění, soukromého životního pojištění a exekucí.
Zaměstnanci by měl zaměstnavatel předat:
    - Zápočtový list - v den ukončení pracovního poměru
    - Potvrzení o základu daně a sražených daňových zálohách - po výpočtu vyúčtování za poslední měsíc

Dále uvedené povinnosti musí zaměstnavatel zajistit v uvedených termínech

- mít písemnou výpověď nebo dohodu o ukončení pracovního poměru s příslušným předstihem dle data a způsobu ukončení pracovního poměru
- odhlásit zaměstnance na OSSZ pomocí odhlášky - do 8 dnů od ukončení zaměstnání
- odhlásit zaměstnance na jeho zdravotní pojišťovně - do 8 dnů od ukončení zaměstnání
- odevzdat Evidenční list důchodového pojištění na OSSZ – do 8 dnů po konečném vyúčtování

Při ukončení pracovního poměru každého zaměstnance je potřeba zajistit následující činnosti

    - převzít pracovní pomůcky - nejpozději v den ukončení pracovního poměru
    - provedení inventarizace svěřených hodnot odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách v případě,
      že zaměstnanec způsobil zaměstnavateli   škodu, dohodnout úhradu náhrady škody popřípadě jejího zůstatku
    - do jednoho týdne oznámit soudu, který nařídil výkon soudního rozhodnutí srážkami ze mzdy (exekuci),
      že povinný (zaměstnanec) přestal u něho pracovat a zaslat soudu vyúčtování provedených srážek (§ 295 odst.2 občanského soudního řádu)