Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Vytvoření nového období

Kniha mezd

Před vytvářením nového období je nutné číselnou řadu knihy Zaúčtování mezd zkontrolovat, zda je číselná řada dostačují, popřípadě ji prodloužit tím, že přepíšeme doklady do vyšším číslem nebo zvolit novou číselnou řadu, ale pouze přepsáním té původní. Správnou funkčnost zajistíme tedy pouze jedním záznamem v knize mezd.

Dále se automaticky přetahují mzdové údaje zaměstnanců, proběhne výpočet průměrů, doplní se mzdové položky, které jsou označeny jako kopírované v číselníku mzdových položek.

Doplnění období

Mzdovými údaji viz výše.

Doplnění částkami z ročního zúčtování

Doplní částky, které vzniknou při ročním zúčtování daně u zaměstnanců
a zúčtování daňového bonusu.

Doplnění výpočtem mezd

Tato funkce nahrazovala přechod na jedno osobní číslo zaměstnance a přesun měsíčních karet na jedno osobní číslo.
Spuštění této funkce není v současnosti již nutné.

Odstranění období

Odstraní se období, které není uzamčeno výpočtem mezd a zaúčtované v hlavní knize.
Pro odstranění zaúčtovaného období použijte obdobnou funkci ve formuláři závěrečného zpracování mezd.