Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

 Přehledy zdravotních pojišťoven

Menu Měsíční sestavy Přehled plateb pro ZP.
Pro každou zdravotní pojišťovnu se vytiskne samostatný přehled podle aktuálně použitých pojišťoven ve mzdových údajích zaměstnanců.

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách od roku 2009

Menu Měsíční sestavy Přehled plateb pro OSSZ.
Nová sestava, která má platnost od roku 2009 a která nahrazuje předchozí dvě sestavy, které se tiskly pro malou organizaci a velkou organizaci.

Přehled OSSZ malá organizace do konce roku 2008

Menu Měsíční sestavy Přehled plateb pro OSSZ. Pokud budete vyžadovat tisk s rámečky uprostřed této sestavy, lze toto dosáhnout pouze  při tisku tohoto dokumentu nastavením tisknout pouze data a provedete tisk do originálního formuláře, který je možno získat na stránkách OSSZ.

Přehled OSSZ velká organizace do konce roku 2008

Tiskne se dokument dle originálního formuláře OSSZ.

Nemocenské dávky

Přehled

Sestava podrobně zobrazuje zadané dočasné pracovní neschopnosti dle čísla neschopenky a k nim příslušné denní vyměřovací základy, které jsou zredukováné na 90% nebo na 100%. Zobrazuje podrobný rozpis po jednotlivých dnech dočasné pracovní neschopnosti a použitých sazbách pro tyto dny při výpočtu nemocenských dávek.

Výplaty

Sestava zobrazuje částky vyplacených nemocenských dávek dle členění na nemoc, OČR, mateřskou a vyrovnávací příspěvek v mateřství.