Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Personalistika

Před vstupem do osobní karty zaměstnance, lze filtrovat záznam dle osobního čísla nebo příjmení, pokud bude filtr prázdný, zobrazí se všichni aktivní zaměstnanci k danému období, obdobný filtr je i v zadání med či měsíční kartě zaměstnance.

Formulář o počtu zaměstnanců dle pracovních poměrů

Menu personalistika - Formulář zobrazí počet zaměstnanců dle pracovních poměrů ke konci aktuálně označeného měsíce. Počty zaměstnanců lze filtrovat přímo ve formuláři dle pracovních poměrů.

Odvod sociálního pojištění

Pokud firma neodvedla v některém měsíci sociální pojištění za své zaměstnance, je nutné zde zadat osobní číslo společníka firmy a označit měsíc, ve kterém nedošlo k odvodu sociálního pojištění. Program, v ELDP společníka, vykáže tyto měsíce jako nepojištěné.

Rodné číslo u cizince

Rodné číslo zadáme do políčka 'Cizinecké rodné číslo'.

Do pole 'Rodné číslo' zapíšeme rodné číslo u cizince až po přidělení  RČ od Správy sociálního zabezpečení.

Pokud záznam nejde uložit, zapíšeme do pole 'Rodné číslo' fiktivní rodné číslo.