Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Mateřská dovolená

Zaměstnanci, který nastoupí na placenou mateřskou dovolenou, budeme PPM zadávat Kódem 53-Peněžitá pomoc v mateřství pouze do dne porodu.

Od roku 2011 je změna v evidenci mateřské dovolené:

- ode dne porodu až do ukončení mateřské dovolené (28týdnů, v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů), se bude zadávat kódem 56 - PPM ode dne porodu,

- poté kódem 95 - Omluvenou absenci až do konce rodičovské dovolené.

Nutné je zadat data od -do pracovní poměr zůstane nezměněn.

V personalistice vyplníme formulář s názvem Mateřská dovolená, popřípadě doplníme již navazující Rodičovskou dovolenou, pokud je nám znám její rozsah. Tím zajistíme správnou funkci výkazů pro OSSZ a ELDP výpočet částky u mateřské dovolené.

Rodičovská dovolená 

U zaměstnance, který nastoupí na rodičovskou dovolenou zadáváme omluvenou absenci Kódem 95, a data od-do. 

Kód eviduje omluvenou absenci ve výkazech OSSZ, popřípadě ELDP, pracovní poměr zůstane opět nezměněn po celou dobu.

Podpůrčí doba

Při zadávaní nemocenských dávek a mateřské dovolené je dodána nová funkčnost hlídání podpůrčí doby, která se ohlásí pokud je její délka u nemoci menší než 90 dní
u mateřské dovolené je to 28 týdnů. Výpočet počtu dnů zahrnuje též předchozí pracovní neschopnosti, které musíte zadat do příslušného formuláře ve mzdových údajích.

Místní nabídka zobrazí již vyčerpanou podpůrčí dobu. Menu měsíčních sestav zobrazí kolik podpůrčí doby zaměstnanec k počátku období ještě nevyčerpal
včetně nemocenských, které jsou zadány v předchozích pracovních neschopnostech.  

Neodpracovaná doba

Menu Mzdy - Ostatní - Absence -  obsahuje možnost rychlého formulářového přehledu neodpracované doby zaměstnanců k počátku aktuálního období, členěnou dle absence na nemoci, OČR, PPM a ostatní. Pomocí filtru lze získat přehled za období a zaměstnance.