Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Novinky ve výpočtu mezd od 1. 1. 2023

1) Daně

Hranice pro sazbu daně z příjmu (15% a 23%)

- 2023: měsíční - 161 296,-Kč, roční - 1 935 552,-Kč

- Stravenkový paušál se zvyšuje na 107,10 Kč

- Minimální mzda - 17 300,- Kč

- Min. hodinová sazba - 103,80 Kč

- Sleva na zastavenou exekuci

- uplatní se při ročním zúčtování daní a činí u zaměstnance za jednu zastavenou exekuci 450,-Kč

- Výpočet exekucí - změna ve výpočtu exekucí zvýší nezabavitelnou částku u zaměstnance na 13 638,-Kč

- Životní minimum jednotlivce - 4 860,-Kč

- Náklady na bydlení - 15 597,-Kč

Zvýšení zaručené mzdy

Skupina

Zaručená měsíční mzda v Kč

Zaručená hodinová mzda v Kč

1

17 300 103,80

2

17 900 106,50

3

19 700 117,50

4

21 800 129,80

5

24 100 143,30

6

26 600 158,20

7

29 400 174,70

8

34 600 207,60

2) Sociální pojištění

Rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění je 4 000,- Kč

Maximální vyměřovací základ

2022 1 867 728
2023 1 935 552

Redukční hranice pro náhradu mzdy

  První Druhá Třetí
2022 227,15 340,55 681,10
2023 235,38 352,98 705,78

Redukční hranice pro nemocenské

  První Druhá Třetí
2022 1 298 1 946 3 892
2023 1 345 2 017 4 033

Sleva na pojistném zaměstnavatele při zkrácených úvazcích od 1. 2. 2023

Slevu budou moci využít zaměstnavatelé, kteří zaměstnají pracovníky, kteří jsou:

- mladší 21 let

- starší 55 let

- pečují o dítě do 10 let

- jsou zdravotně postižení

- připravují se na budoucí povolání studiem, případně čerstvě absolvovali rekvalifikaci

- pečuje o osobu blízkou s lehkou, střední a těžkou závislostí na pomoci jiné osoby.

Sleva se bude vztahovat na zaměstnance, kteří pracují 8 až 30 hodin týdně a odečítá se od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, a to ve výši 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance, při splnění dalších podmínek.

Zvýšení sazby pojistného u záchranářů a podnikových HZS

Pro rok 2023 na 26,8%

Postupný náběh zvýšení pojistného

- v prvním roce účinnosti se zvýší o 2 %

- ve druhém o 3 %

- ve třetím o 4 %

- ve čtvrtém o cílových 5 %

3) Zdravotní pojištění

- Minimální odvod na zdravotní pojištění: 2 336,- Kč

4) Plnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu

- Výše odvodu do státního rozpočtu činí: 98 265,- Kč

5) Tiskopisy

Změny

„Výpočet daně a daňového zvýhodnění 2023“ - zastavená exekuce, změna čísla vzoru

„Žádost o roční zúčtování daně 2022“ - zastavená exekuce, změna čísla vzoru

„Potvrzení o příjmech 2023“ - změna čísla vzoru

Nové od 1.1.2023

„Ohlášení plnění povinného podílu“ - formulář

„Přehled o výši pojistného“ - sestava

„Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance“ - sestava

 

Sleva na pojistném od 1. 2. 2023

Konstanty

Sleva na SP u zkrácených úvazků Ve formuláři „Konstanty“ je nové zaškrtávací políčko „Sleva na SP u zkrácených úvazků“. Toto je automaticky nastaveno na „Ano“. Pokud nechcete uplatňovat slevy za celou firmu, toto pole odškrtněte a sleva se nebude vůbec počítat.

Mzdové údaje

Neuplatnit slevu SP
Ve „Mzdových údajích“ zaměstnance je nové zaškrtávací pole „Neuplatnit slevu SP“. Toto pole označte zaškrtnutím pouze v případě, že se Vám automaticky zaměstnanec vybral pro slevu SP, protože splňuje podmínky pro tuto slevu, ale z nějakého důvodu si zaměstnavatel nechce nebo nemůže uplatnit slevu. (např. uplatňuje ji jiný zaměstnavatel na tohoto zaměstnance)

Uplatnění záměru / Skončení záměru

(Přihláška / odhláška zaměstnance ke slevě)

Výběr zaměstnanců, u kterých je možno slevu uplatnit se provede automaticky již při vytvoření nového období.
Skončení záměru se vybere obdobným způsobem.
V závěrečném zpracování mezd je odkaz, v podobě tlačítka, na formulář „Seznam zaměstnanců se slevou na SP“, který zobrazí seznam zaměstnanců, na které může zaměstnavatel uplatnit záměr, po výpočtu mezd - výši slevy a pokud zaměstnanec v tomto měsíci již nesplňuje podmínky na slevu, tak také skončení záměru.

Elektronické podání OZUSPOJ

Zaměstnance lze přihlásit ke slevě prostřednictvím modulu „elPodání“, které nově obsahuje typ podání „OZUSPOJ“ ve kterém se Vám nabídnou zaměstnanci, na které je slevu možno uplatnit druh - „Uplatnění záměru“.

Přes toto podání budete zaměstnance i odhlašovat. Pokud nebudou splňovat podmínky pro slevu, bude zaměstnanec nabízen v druhu podání - „Skončení záměru“.

Výpočet slevy

Výpočet slevy proběhne v rámci výpočtu mezd v závěrečném zpracování automaticky.

PVPOJ

Přehled o výši pojistného Nový přehled obsahuje seznam zaměstnanců se slevou. V „Podání“ se pro uživatele nic nemění, odesílá PVPOJ stejně jako před 1. 2. 2023.