Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Novinky ve výpočtu mezd od 1. 1. 2022

1) Daně

Zvýšení základní slevy

na poplatníka: 30 840,- Kč

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a každé další dítě:

druhé dítě: 22 320,-Kč

třetí a každé další dítě: 27 840,-Kč

(změna platí od 1. 7. 2021, doplatek na daňovém bonusu nebo přeplatek na dani bude zúčtován zaměstnanci zpětně při Výpočtu daně a daňového zvýhodnění za rok 2021 a to za celé zdaňovací období 2021)

Zrušení limitu pro měsíční bonus 5 025,- Kč

Stravenkový paušál se zvyšuje na 82,60,- Kč  

2) Minimální mzda

Dochází ke zvýšení měsíční minimální mzdy na 16 200,- Kč

a u hodinové sazby na 96,40 Kč.

3) Zvýšení zaručené mzdy

Skupina

Zaručená měsíční mzda v Kč

Zaručená hodinová mzda v Kč

1

16 200 Kč

96,40 Kč

2

17 900 Kč

106,50 Kč

3

19 700 Kč

117,50 Kč

4

21 800 Kč

129,80 Kč

5

24 100 Kč

143,30 Kč

6

26 600 Kč

158,20 Kč

7

29 400 Kč

174,70 Kč

8

32 400 Kč

192,80 Kč

4) Sociální pojištění

Otcovská poporodní péče

Délka otcovské poporodní péče je prodloužena na 2 týdny tedy na 14 kalendářních dnů.

 

Rozhodná částka pro DPČ, rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění se nezvyšuje a zústává na 3 500,- Kč

Maximální vyměřovací základ

2021 2022
1 701 168 1 867 728

Redukční hranice pro náhradu mzdy

  První Druhá Třetí
2021 206,85 310,28 620,38
2022 227,15 340,55 681,10

Redukční hranice pro nemocenské

  První Druhá Třetí
2021 1 182 1 773 3 545
2022 1 298 1 946 3 892

 

5) Zdravotní pojištění

Doplatek do minima na zdravotní pojištění.

V roce 2022 vzroste minimální mzda na 16 200,- Kč, minimální odvod na ZP bude 2 187,- Kč.

6) Plnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu

Výše odvodu do státního rozpočtu činí pro rok 2022 částku 92 617,5 Kč.

7) Tiskopisy

„Výpočet daně a daňového zvýhodnění“

„Žádost o roční zúčtování daně“

„Potvrzení o zdanitelných příjmech 2022“