Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Novinky ve výpočtu mezd pro rok 2021

1) Daně

Zrušení superhrubé mzdy

Zrušení solidární daně

solidární daň byla nahrazena druhou sazbou daně z příjmu ve výši 23% a to nad měsíční hrubou mzdu 141 764,-Kč

Zvýšení základní slevy na poplatníka na 27 840,- Kč

Zavedení sazby daně z příjmu 15% a 23% nad měsíční hrubou mzdu 141 764,-Kč

Stravenkový paušál peněžní forma příspěvku na stravování, maximálně 70 % stravného za 5-12 hod. v roce 2021 ve výši 75,60 Kč za jednu směnu

Zrušení limitu pro roční bonus 60 300,- Kč, měsíční bonus 5 025,- Kč bude nadále uplatňován ve výpočtu měsíčních mezd.

Zvyšuje se hranice pro zdanění srážkovou daní na 3 500,- Kč

Tisk formuláře Prohlášení poplatníka a Žádost o roční zúčtování pro zaměstnance naleznete v menu Mzdy>FÚ roční vyúčtování daní od roku 2018

2) Minimální mzda

Dochází ke zvýšení měsíční minimální mzdy na 15 200,-Kč

a u hodinové sazby na 90,50 Kč. .

3) Nové mzdové položky

64 - Stravenkový paušál

  • je peněžní forma příspěvku zaměstnavatele na stravování, ve mzdových položkách se jedná o druh benefitu, který bude uváděn na mzdovém listě. Jeho výše je limitována 70% ze stravného za 5-12hodin pro zaměstnance odměňovaných platem

4) Zvýšení zaručené mzdy

5) Sociální pojištění

Rozhodná částka pro DPČ, rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění se zvyšuje na 3 500,- Kč

Maximální vyměřovací základ

2020 2021
1 672 080 1 701 168

Redukční hranice pro náhradu mzdy

  První Druhá Třetí
2020 203,35 304,85 609,70
2021 206,85 310,28 620,38

Redukční hranice pro nemocenské

  První Druhá Třetí
2020 1 162 1 742 3 484
2021 1 182 1 773 3 545

 

6) Zdravotní pojištění

Doplatek do minima na zdravotní pojištění.

V roce 2021 vzroste minimální mzda na 15 200,- Kč, minimální odvod na ZP bude 2 052,- Kč.

7) Plnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu

Výše odvodu do státního rozpočtu činí pro rok 2021 částku 86 527,50 Kč.

8) Dovolená v hodinách

Dovolená se bude u zaměstnance uvádět v hodinách, zároveň čerpání bude také v hodinách. Ve mzdových údajích zaměstnance bude nárok na dovolenou v hodinách v předpokládané výši na celý kalendářní rok.

Výpočet počtu hodin dovolené bude reflektovat týdenní úvazek zaměstnance (4*40hodin=160hodin). Pokud zaměstnanec odpracuje poměrnou část roku, bude počet odpracovaných týdnů (pouze celé týdny), vynásoben jednou /52 a celkovou výměrou v týdnech. (např. 13 týdnů* (40/52) *4)=39,988 zaokrouhleno na 40 hodin.

Čerpání dovolené

Pro čerpání dovolené se bude i nadále používat mzdová položka 40-Dovolená, jako doposud, která obsahuje údaje o vyčerpaných dnech i vyčerpaných hodinách.

Nevyčerpaná dovolená

Nevyčerpaná dovolená ve dnech z roku 2020, se převede do roku 2021 v hodinách, čerpání bude tudíž také v hodinách.

Výpočet dovolené

Po uzavření mezd za jednotlivá měsíční období se nárok na dovolenou přepočte dle odpracovaných týdenních úvazků zaměstnance. Ve formuláři Dovolená v hodinách výpočet, bude tedy nárok dovolené za odpracované týdny a také předpokládaný nárok za celý kalendářní rok, který bude krácen dle nástupu nebo data ukončení pracovního poměru.