Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Novinky ve výpočtu mezd pro rok 2020

1) Daně

Daňové zvýhodnění na dítě se nemění

  2019 2020
1.dítě 15 204/1 267 Kč 15 204/1 267 Kč
2. dítě 19 404/1 617 Kč 19 404/1 617 Kč
3. dítě 24 204/2 017 Kč 24 204/2 017 Kč

 

Solidární zvýšení daně

Limit solidárního zvýšení daně se zvyšuje 1 672 080 Kč ročně . Limit pro zálohy na daň ze závislé činnosti se zvyšuje na 139 340 Kč měsíčně. 

2) Minimální mzda

Dochází ke zvýšení měsíční minimální mzdy na 14 600,-Kč

a u hodinové sazby na 87,30 Kč. .

3) Nové mzdové položky

118 - Dočasná pracovní neschopnost

  • nahrazuje tři mzdové položky, které se nyní používají pro zadání nemoci – Náhrada za nemocenské v hod i dnech, Nemocenská

4) Sociální pojištění, eNeschopenky

Podrobné informace jak postupovat, abyste mohli notifikace stahovat: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka/zakladni-informace-pro-zamestnavatele

Než poprvé uživatel Info Office bude stahovat notifikace o neschopnostech zaměstnanců, je nutné, aby připojil v programu PM svůj podpisový certifikát, který běžně používá k podpisu jiných e- Podání pro ČSSZ. (V místním menu na hlavním formuláři je volba „Nastavení“ a zde je možno vybrat nainstalovaný certifikát určený pro el.Podání ČSSZ.) Poté se budou notifikace automaticky stahovat do formuláře „Neschopenek“. Uživatel je zde může doplňovat o další údaje. Podrobnosti o stažených notifikacích lze zjistit z formuláře „eNeschopenky“, který je možno otevřít z formuláře „Neschopenky“.

Popis také v Manuálu.

 

Nová e-Podání Popis
NEMPRI 20 Příloha k žádosti o dávku (pouze změna)
ZUPN 20 Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti
ZZVDPN 20 Žádost o změnu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti
DZDPN Možnost stahování dat o neschopence zaměstnance pomocí služby „Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti“ typu dotaz – odpověď,“ přes aplikaci VREP.

Maximální vyměřovací základ

2019 2020
1 569 552 1 672 080

Redukční hranice pro náhradu mzdy

  První Druhá Třetí
2019 190,75 286,13 572,25
2020 203,35 304,85 609,70

Redukční hranice pro nemocenské

  První Druhá Třetí
2019 1 090 1 635 3 270
2020 1 162 1 742 3 484

 

5) Zdravotní pojištění

Doplatek do minima na zdravotní pojištění.

V roce 2020 vzroste minimální mzda na 14 600,- Kč, zároveň se zvýší doplatek do minima na zdravotní pojištění u zaměstnanců, jejichž hrubá mzda bude nižší.

6) Plnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu

Výše odvodu do státního rozpočtu činí pro rok 2020 částku 83 572,50 Kč.