Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Novinky ve výpočtu mezd pro rok 2019

1) Daně

Daňové zvýhodnění na dítě

  2017 2018 2019
1.dítě 13 404/1 117 Kč 15 204/1 267 Kč 15 204/1 267 Kč
2. dítě 19 404/1 617 Kč 19 404/1 617 Kč 19 404/1 617 Kč
3. dítě 24 204/2 017 Kč 24 204/2 017 Kč 24 204/2 017 Kč

 

Solidární zvýšení daně

Limit solidárního zvýšení daně se zvyšuje 1 569 552 Kč ročně . Limit pro zálohy na daň ze závislé činnosti se zvyšuje na 130 796 Kč měsíčně. 

Výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti u cizinců

- pro zaměstnance, kteří se účastní povinného pojištění v České republice nebo v mimoevropském státě se nic nemění

- pokud je však váš zaměstnanec pojištěn v jiném členském státě EU, státě EHP nebo ve Švýcarsku tak do superhrubé mzdy bude patřit povinné zahraniční pojistné placené zaměstnavatelem (dosud to bylo hypotetické české pojistné)

2) Minimální mzda

Dochází ke zvýšení měsíční minimální mzdy na 13 350,-Kč

a u hodinové sazby na 79,80 Kč. .

3) Nové mzdové položky

68 - Dlouhodobé ošetřovné

  • nová dávka nemocenského pojištění, počet kalendářních dnů jsou doby vyloučené v ELDP, může o něj požádat zaměstnanec a zaměstnavatel umožní čerpání, pokud tomu nebrání vážné provozní důvody

69 - Otcovská poporodní péče

  • nová dávka nemocenského pojištění, počet kalendářních dnů jsou doby vyloučené v ELD, poskytuje se na dobu 7 kalendářních dnů

29 - DPP odměna za dovolenou

  • odměna za dovolenou je mzdová položka, která se vkládá automaticky, na základě souběhu HPP s DPP a čerpáním dovolené u HPP

4) Sociální pojištění

Maximální vyměřovací základ

2018 2019
1 438 992 1 569 552

 

Redukční hranice pro náhradu mzdy

  První Druhá Třetí
2018 175,00 262,33 524,65
2019 190,75 286,13 572,25

 

Redukční hranice pro nemocenské

  První Druhá Třetí
2018 1 000 1 499 2 998
2019 1 090 1 635 3 270

 

Zaměstnání malého rozsahu

zvyšuje se měsíční částka příjmu zaměstnanců zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění u zaměstnání malého rozsahu na 3 000 Kč (hranice pro srážkovou daň 2 500,-Kč se nemění)  

5) Zdravotní pojištění

Doplatek do minima na zdravotní pojištění.

V roce 2019 vzroste minimální mzda na 13 350 Kč, zároveň se zvýší doplatek do minima na zdravotní pojištění u zaměstnanců, jejichž hrubá mzda bude nižší.  

6) Exekukční a insolvenční srážky

  • zvýšení normativních nákladů na bydlení 6 233 Kč
  • nezabavitelná částka tak činí 6 428,67 Kč
  • na každou vyživovanou osobu se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky tj. 1 607 Kč částka, nad kterou se srazí zbytek mzdy bez omezení je 9 643 Kč

7) Plnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu

Výše odvodu do státního rozpočtu činí pro rok 2019 částku 78 062,50 Kč