Info Office MMI - personalistika a mzdy    Aktualizace   
Skip Navigation Links.

Novinky ve výpočtu mezd pro rok 2018

1) Daně

Daňové zvýhodnění na dítě od 1.1.2018

  2016 2017 2018
1.dítě 13 404/1 117 Kč 13 404/1 117 Kč 15 204/1 267 Kč
2. dítě 15 804/1 317 Kč 19 404/1 617 Kč 19 404/1 617 Kč
3. dítě 17 004/1 417 Kč 24 204/2 017 Kč 24 204/2 017 Kč

 

Srážková daň (platnost od 1. 1.2018)

Srážková daň (15 %) bude uplatňována i u příjmů ze závislé činnosti, které v úhrnné výši nepřesahují u téhož plátce daně za měsíc částku 2 500 Kč a to pro všechny poplatníky s příjmy ze závislé činnosti, kteří nepodepsali prohlášení poplatníka.

Limit pro srážkovou daň u DPP zůstává zachován a činí 10 000 Kč.

Solidární zvýšení daně

Limit solidárního zvýšení daně se zvyšuje na 1 438 992 Kč ročně. Limit pro zálohy na daň ze závislé činnosti se zvyšuje na 119 916 Kč měsíčně. 

Zvýšení nezdanitelné položky pro dárce krve

Poprvé se použije již pro rok 2017

  • hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek 3 000 Kč (zvýšení z 2 000 Kč)
  • hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk se oceňuje částkou 20 000 Kč (nové).

Prohlášení k dani

budou moci zaměstnanci předkládat a činit (tzn. podepisovat) nadále v listinné podobě, ale nově také v elektronické formě.  

2) Minimální mzda

Dochází ke zvýšení měsíční minimální mzdy na 12 200,-Kč a u hodinové sazby na 73,20 Kč. .

3) Nová mzdová položka

Otcovská poporodní péče (platnost od 1.1.2018)

  • nová dávka nemocenského pojištění, týden volna v práci pro otce, placená stejně jako peněžitá pomoc v mateřství.

4) Dlouhodobá ošetřovatelská péče

(platnost od 1. 6. 2018)

 - okruh příjemců je rozšířen o další členy rodiny mimo domácnost ošetřujícího. Nárok bude mít pojištěnec, který poskytuje v domácím prostředí dlouhodobou ošetřovatelskou péči a nevykonává zaměstnání. Podpůrčí doba u dlouhodobého ošetřovného trvá nejdéle 90 kalendářních dnů. Výše dlouhodobého ošetřovného bude činit 60 % denního vyměřovacího základu.

5) Sociální pojištění

Maximální vyměřovací základ

2017 2018
1 355 136 1 438 992

 

Redukční hranice pro náhradu mzdy

  První Druhá Třetí
2017 164,85 247,10 494,20
2018 175,00 262,33 524,65

 

Redukční hranice pro nemocenské

  První Druhá Třetí
2017 942 1 412 2 824
2018 1 000 1 499 2 998

6) Zdravotní pojištění

Doplatek do minima na zdravotní pojištění.

V roce 2018 vzroste minimální mzda na 12 200 Kč, zároveň se zvýší doplatek do minima na zdravotní pojištění u zaměstnanců, jejichž hrubá mzda bude nižší.  

7) Exekuce

Náklady jednotlivce na domácnost se zvýšily na 5 928 Kč, pro rok 2018 činí tedy nezabavitelná částka dlužníka 6 225,33 Kč. Částka, nad kterou se srazí zbytek mzdy je 9 338 Kč.

8) Plnění povinného podílu odvodem do státního rozpočtu

Výše odvodu do státního rozpočtu činí pro rok 2018 částku 71 902,50 Kč