Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Výkazy

Hlavní kniha > Výkazy

V systému jsou předdefinovány základní výkazy a nové lze doplnit.

Výkazy platné od roku 2016

>na formuláři definice výkazů >Nové výkazy - tlačítko Definice

 

Zde vyberte z rozevíracího seznamu druh výkazu 130 Rozvaha, nebo 131 a 132 VZZ.

Poté tlačítkem Výchozí přiřadíte konta vaší konkrétní účtové osnovy do jednotlivých řádků výkazu.

Na tlačítku Výpočty pak ve formuláři zadáte typ výkazu a období, za které ho chcete spočítat a tlačítko Vypočti.

Z výpočtů lze výkazy zobrazit, tisknout nebo exportovat.

 

Výkazy platné od roku 2014

jsou formuláře 20 a 21. Pokud je nemáte nadefinované, stačí přidat řádek takto:

Poté místní nabídka >Aktualizace výkazu.

Výkaz lze otevřít poklepnutím nebo výběrem ze zkrácené nabídky > filtr umožňuje zobrazení v tisících / v korunách a tisk na středisko / období. Formulář výkazu pak nabízí tlačítka Export do Excelu nebo Tisk.

Výpočty

Tlačítkem Výpočty zobrazíte seznam vypočtených výkazů.

Vytvoření nového výkazu: 1. vybrat typ, 2. Vybrat účetní období, 3. Tlačítko Vypočti

Definice

Tlačítkem Definice se otevře formulář pro definování vlastního přiřazení kont řádkům výkazu.

1. vyberte typ výkazu, 2. klikněte na řádek výkazu, 3. v pravé části formuláře se zobrazí konta, která se na řádku zohledňují. Výchozí hodnoty lze změnit odebráním konta z jednoho řádku a přidáním pod jiný.

 

Zpět na výchozí nastavení řádků se provede přes místní nabídku seznamu výkazů - Konta na řádek > Výchozí

Výchozí nastavení je nutné provést vždy po přidání nových kont do účtového rozvrhu.

Konta na řádek

V tomto formuláři se provede přiřazení kont řádkům výkazu. Tlačítkem výchozí se provede výchozí nastavení výkazu. Výchozí nastavení je nutné provést vždy po přidání nových kont do účtového rozvrhu.

Volná konta

Zobrazí se konta, která nejsou přiřazena žádnému řádku výkazu. Například pro rozvahu se zobrazí všechna nákladová a výnosová konta a některá konta rozvahová. Zůstatek rozvahových kont, která nejsou přiřazena žádnému řádku výkazu, musí být k datu sestavení výkazu nulový. Jinak nesouhlasí aktiva a pasiva.

Uložené hodnoty výkazu

Před tiskem výkazu je možné zadat, zda budou hodnoty výkazu uloženy. V některých výkazech se zobrazují kromě aktuálního období i hodnoty předchozího účetního období. Ty jsou čerpány z uložených hodnot. Volbou uložené hodnoty lze tyto údaje zobrazit.

 

Výkazy v XML pro Přiznání k dani z příjmů právnických osob v Manuálu k Podání.

 

 

 

 

.