Info Office MMI - Podání
Skip Navigation Links.

Daň z příjmu právnických osob

XML podklady k načtení do EPO na www.daneelektronicky.cz

Nejdříve vypočtěte výkazy v Ekonomickém systému: Hlavní kniha - Výkazy > Výpočty > Přidat vybraný výkaz a rok > tlačítko Vypočti. Pokud chcete na výkazech i minulé období, je potřeba mít vypočtené i výkazy pro toto období.

Identifikace subjektu se vkládá z Doplňujících údajů DPH, takže je nutné mít vytvořeno alespoň jedno Přiznání DPH v ES.

V aplikaci Podání

1. zvolte Nové podání - typ Daň z příjmů právnických osob > Vytvořit podání

Otevře se záložka s Detailem podání

2. Zadejte Email pro potvrzení, Druh podání (Řádné, Řádné -opravné, Dodatečné, Dodatečné - opravné) > vyberete účetní období, za které DPPO odevzdáváte  > V dolním menu "Vytvořit"

3. Zobrazí se náhled XML věty > Uložit jako XML > Zadejte umístění a název souboru

4. Zavřete aplikaci Podání a nahrajte uložený XML soubor do elektronického formuláře na www.daneelektronicky.cz  > Elektronické formuláře > Daň z příjmů právnických osob > Načtení souboru >  tlačítko Choose file - vyberte umístění souboru, který jste si uložili z Podání > Načíst > Úprava ve formuláři

Načtený soubor předvyplní podání EPO v rozsahu Záhlaví, Identifikace subjektu a Vybrané údaje z účetnictví (výkazy vypočtené v ES). Doplňte ostatní položky formuláře a postupujte dle pokynů pro vyplnění daňového formuláře.

Po kompletním vyplnění EPO formuláře lze podání odeslat volbou > Odeslání písemnosti. V tomto kroku proběhne identifikace nahráním kvalifikovaného certifikátu, nebo přihlášením do datové schránky.