Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Číselníky DPH

Sazby DPH

Pro každý řádek je uvedena výše základní a snížené sazby v procentech, konta na něž bude provedeno zaúčtování DPH a datum začátku platnosti těchto sazeb. Řádek s Id=1 má specifické použití a proto jej nelze odstranit. Tlačítko Doplň na doklad použijte pouze v případě, že tento formulář otevřete z dokladu a budete na něm chtít změnit sazby DPH. 

Použití sazeb DPH na dokladech. Sazby DPH jsou na doklad doplňovány podle data dokladu a jsou zobrazeny ve formuláři v položce Sazby X, kde X je Id řádku na němž jsou sazby DPH uvedeny v číselníku. Pokud potřebujete použít sazbu odlišnou, například pro dobropis, poklepněte na položce sazby, vyberte požadovanou sazbu a stiskněte tlačítko Doplň na doklad.

Zařazení DPH

Musí být uvedeno na všech daňových dokladech. Výchozí hodnota je nastavena automaticky. Tuzemská firma je identifikována tím, že údaj země v adresáři je prázdný nebo obsahuje stejnou hodnotu jako údaj země v údajích o firmě. (ES | číselníky | údaje o firmě). Firma z členského státu EU je identifikována textem "EU" v adresáři, v položce obchodní zóna a neprázdným údajem země. Zařazení DPH obsahuje rovněž odkazy na čísla řádků přiznání DPH, do nichž budou zahrnuty hodnoty v příslušných sazbách. Pokud například na došlé faktuře zvolíte zařazení DPH=210, bude na přiznání částka bez nároku na odpočet na řádku 530, částka odpovídající snížené sazbě na řádku 215 a částka v základní sazbě na řádku 210. Na vystavených daňových dokladech se tiskne tzv. sdělení, které odpovídá textu z názvu zařazení DPH. Tisk tohoto sdělení je možné odstranit, pokud nebude zaškrtnuta položka tisk.

Pro obchodní zónu EU je možné provést přesnější nastavení výchozího zařazení DPH. Pokud za obchodní zónu zapíšete číslo, bude provedeno výchozí nastavení na zadané číslo. Například EU21 nastaví výchozí zařazení na řádek 21 přiznání.

Výchozí nastaveni zařazení DPH

Struktura DPH

Je formulář s daty sloužícími pro automatické doplnění nároku na odpočet, pokud je k danému zařazení DPH možné. Pokud tedy na došlou fakturu zadáte zařazení DPH=220, budou se vám příslušné hodnoty objevovat na řádcích 220,225 a 320,325. V tomto formuláři jsou tedy zadána pouze zařazení DPH, kde se hodnoty z dokladu přiřazují do povinnosti přiznat daň i do nároku na odpočet.

Pokud je ve struktuře zadáno, že daňový doklad se bude promítat na více řádků přiznání současně, je nyní možné zadat k některému z výskytů, že se tento výskyt nebude účtovat. Má to význam na řádcích, jejichž hodnoty jsou podmnožinou hodnot uvedených na řádku jiném. Například řádek 48 je podmnožinou řádku 40 a nebude se již účtovat.

V katalogu produktů nejsou uvedeny procentní sazby DPH, ale pouze výše sazby (základní, snížená, osvobozeno). Při fakturaci se pak skutečná výše sazby v procentech doplňuje podle data uskutečnění plnění a údaje v katalogu produktů.