Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Kontrolní výstupy

Kontrola daňových dokladů

Zde je kontrolován výpočet daně na jednotlivých dokladech. Kontrolu je vhodné provést po předběžném výpočtu přiznání a chybně zadané doklady opravit.

Výpočet daně na dokladech

Zobrazí se doklady přiznání, kde výše daně neodpovídá základu a příslušné sazbě. Typicky je chyba v zadání výše daně z příslušného základu nebo je základ daně a daň pro základní sazbu zadána do položek odpovídající snížené sazbě. Mohou se zde také objevit opravné doklady u nich daň neodpovídá základu. Zobrazují se doklady, kde je rozdíl mezi zadanou daní a daní odpovídající základu>1.

Kontrola celkové částky dokladu

Doklady, na nichž je celková částka odlišná od součtu základu a daně. Je zde tudíž nějaká část nedaněná, nebo naopak je daněna částka vyšší než odpovídá celkové částce dokladu. Také se zde objeví doklady, které mají zadané datum odpočtu a zařazení DPH, ale DPH je u nich nulové. U těchto dokladů nezadávejte zařazení a plnění.

Kontrola zůstatků kont DPH

Jednotlivé sazby se účtují na samostatné analytické účty 343 odpovídající příslušné sazbě. Závazky k finančnímu úřadu jsou účtovány na jiný analytický účet. Ten je zadán v doplňujících údajích příslušného přiznání.

Po provedení zaúčtování daňových dokladů a přiznání DPH by na kontech DPH pro jednotlivé sazby měl být za předpokladu, že období účtování odpovídá zdaňovacímu období, nulový zůstatek a na kontě závazků k finančnímu úřadu aktuální stav závazků. Protože v praxi tomu tak nebývá, následující výstupy umožňují inventarizovat zůstatky analytických účtů pro jednotlivé sazby.

Zůstatek příslušného konta DPH je roven jeho stavu na počátku roku plus rozdíl v zaúčtování zjištěný podle následující sestavy.

Rozdíly v zaúčtování DPH

Zobrazí se doklady, kde je rozdíl mezi výší DPH a zaúčtovanou částkou na příslušné konto DPH. Do zpracování jsou zahrnuty doklady od počátku roku do konce vybraného přiznání. Typicky jsou zde zobrazeny doklady, kde datum odpočtu nebo datum plnění spadá do vybraného období a datum účtování je mimo toto období nebo naopak. Dále jsou zde zobrazeny doklady, které účtují na konta DPH a žádné daňové doklady jim nepřísluší (například interní doklady), nebo doklady kdy byla DPH chybně zaúčtována. Z kontroly jsou vyřazeny doklady, kterými je provedeno zaúčtování přiznání.

Jako doplňkovou kontrolu lze využít formulář přehledy > soupis dokladů. Doklady seřaďte podle čísla řádku a zkontrolujte, zda není omylem zadána DPH na řádku, kde být nemá.

Zůstatek kont DPH

Obraty a zůstatky kont DPH od počátku roku do konce zdaňovacího období aktuálně vybraného přiznání. Slouží pro kontrolu rozdílů zaúčtování.