Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Platební styk

Info Office umožňuje provádět platby a načítat bankovní výpisy. Proplácet je možné došlé faktury, přiznání DPH, mzdy a volné příkazy k úhradě. Předpokládá se elektronické předání plateb a výpisů pomocí homebankingu. Pokud chcete příkazy předávat v tištěné formě, musíte zvolit typ homebankingu "papír". Výpis z účtu lze zadat i přes formulář.

Pro všechny používané bankovní účty vytvořte knihy, do nichž budete vkládat výpisy z účtů.

Schématické znázornění provádění plateb

Výběr plateb

Platba došlé faktury se provede výběrem ve formuláři, který otevřete pomocí zkrácené nabídky "Platba faktury došlé" na došlých fakturách. Pokud je vybrána kniha došlých faktur, nabídnou se faktury pouze z této knihy. Nabízejí se faktury na něž dosud nebyl vytvořen příkaz k úhradě v plné výši a u nichž je uveden způsob úhrady převodním příkazem.

Faktury k proplacení se označí zaškrtnutím. Částku k úhradě lze snížit a provést tak částečnou úhradu. Rovněž lze změnit datum k proplacení nebo číslo účtu, z něhož se platba provede. Pokud se provede částečná úhrada, je příště nabídnut úhradě zbytek. Počet částečných úhrad není omezen.

V záhlaví formuláře je možné zadat datum, podle něhož se proplatí všechny vybrané faktury bez ohledu na datum u nich uvedený. Obdobně lze zadat číslo účtu, z něhož se provedou platby bez ohledu na číslo účtu uvedené u jednotlivých položek.

Výchozí hodnota položky proplatit se přebírá z došlé faktury.

Sloučit platby

V záhlaví formuláře lze také zaškrtnout položku sloučit platby, která sloučí faktury za dodavatele, bankovní účet, bankovní účet plátce, měnu a poplatky. Tento postup je vhodný pro zahraniční platby, kdy vede k úspoře nákladů za poplatky. Sloučené položky lze zobrazit v sestavě avizo k platbě z místní nabídky příkazu k úhradě. Toto avizo je vhodné zaslat dodavateli, aby byl informován o proplacených položkách.

Nevytvořit příkaz

Tato volba se použije v případě, faktury budou vyrovnány formou zápočtu. Vyberou se příslušné faktury, případně se upraví částky k proplacení podle výše zápočtu a provede se potvrzení plateb. Faktury se dále nebudou nabízet k proplacení.

Potvrzení plateb

Touto volbou místní nabídky se provede přesun vybraných položek do příkazu k úhradě. V něm se kumulují potvrzené platby až do doby, kdy se provede generování příkazu. Odstranění položek z příkazu se provede odstraněním záznamu klávesou delete. Takto odstraněná položka se pak znovu objeví ve výběru plateb. Pokud je datum k proplacení nižší než aktuální datum, je nahrazen aktuálním datem.

Příkaz

Příkaz pro příslušnou banku se otevře místní nabídkou příkazy k úhradě na knize bankovního účtu. Ve formuláře se po otevření zobrazí položky příkazu, které dosud nebyly vygenerovány. Tyto položky nemají vyplněné číslo příkazu. Položky lze odstranit klávesou delete a umožnit následně jejich opakovaný výběr.

Generování příkazu provede vytvoření souboru pro homebanking příslušné banky a doplnění čísla příkazu. Dále lze z místní nabídky použít volbu opis příkazu a avizo k platbě.

Vygenerovaný příkaz

Vygenerovaný příkaz lze zobrazit ve stejném formuláři jako příkaz po jeho vybrání v záhlaví formuláře. Odstranění vygenerovaného příkazu se provede místní nabídkou odstranění příkazu nebo odstranění položky příkazu. Tím se stane z vygenerovaného příkazu příkaz.

Příkaz lze znovu generovat a tisknout opis a avízo.

 

SEPA platba

Pro vytvoření SEPA platby postupujte stejně jako u běžného příkazu, jen před generováním příkazu vyberte v záhlaví v poli Homebanking: možnost SEPA > poté zvolte Generování příkazu. Objeví se hláška: Byl vytvořen soubor Sepa-cislo.xml

Tento soubor se automaticky ukládá do složky, která je zadána v číselníku bank v poli "Složka příkazu", např.:

SWIFT banky zadejte tak, aby měl 11 míst. Případná chybějící místa musí být doplněna znaky XXX.

 

Poté soubor SEPA s koncovkou *.XML naimportujte do internetového bankovnictví vaší banky.

Příkaz musí být v měně EUR a u adresy dodavatele je nutné mít zadáno číslo účtu ve formátu IBAN a u banky SWIFT kód.

Volný příkaz k úhradě

Formulář se otevře místní nabídkou na bankovních účtech. Zde je možné zadávat platby, které nemají podklad v došlých fakturách. Například převody mezi vlastními účty. Tlačítkem potvrzení plateb se vybrané položky přesunou do příkazu k úhradě.

Platba DPH

V místní nabídce přiznání DPH je volba příkaz k úhradě, která vytvoří položku příkazu odpovídající výši daňové povinnosti na vybraném přiznání.

Mzdy

V závěrečném zpracování mezd se provede příkaz k úhradě, který vytvoří položky příkazu.