Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Hlavní kniha

V hlavní knize jsou zaúčtované doklady ze všech účetních knih. Lze z ní čerpat řadu přehledů a výkazů

Obraty a zůstatky kont

Obratová předvaha

Obraty položkově

Náklady a výnosy

Náklady a výnosy lze sledovat podle středisek, či bez ohledu na střediska.