Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Uživatel Info Office a EET

Registrace k evidenci a získání certifikátu

1. Získání přístupu do správy údajů ve webové aplikaci EET (Součást daňového portálu)

a)  přes web www.etrzby.cz > Webová aplikace EET

- Žádost o autentizační údaje: zde vyplníte údaje o subjektu a ověříte žádost přihlašovacími údaji do datové schránky.

Do datové schránky přijde zpráva s autentizačními údaji vašeho subjektu.

b) pokud nemáte datovou schránku, lze také vyžádat osobně na FÚ

 

2. Přihlášení do správy údajů > opět přes  Webová aplikace EET > SPRÁVA ÚDAJŮ EVIDENCE TRŽEB

Využijte údaje zaslané do datové schránky. Po prvním přihlášení budete vyzváni ke změně hesla. V této aplikaci GFŘ můžete editovat své údaje o poplatníkovi, přidat provozovnu/y, a spravovat certifikát.

a. v oblasti Provozovny > tlačítko + Nová provozovna > vyplnit údaje

b. v oblasti > Certifikáty – Nový certifikát > Vytvořit žádost v prohlížeči > zadat heslo a Potvrdit

Podání žádosti >tlačítko Odeslat žádost > Vytvořit exportní soubor> zadat heslo a Stáhnout exportní soubor > Stáhnout certifikát Ověřte zda a kam na váš počítač se soubor certifikátu uložil a zavřete daňový portál. Certifikát má koncovku .p12, je platný 3 roky a je vydáván na subjekt/firmu (ne na osobu).

Je možné využít jeden certifikát na zasílání údajů o evidovaných tržbách v rámci celé činnosti podnikatele, případně používat více certifikátů dle jednotlivých provozoven nebo koncových zařízení. Umístění certifikátu na svém počítači pak zadáte do programu Info Office, aby s ním mohl pracovat.

Pro ukončení Webové aplikace EET, klikněte na "Odhlásit se" v pravém horním rohu a zavřete okno prohlížeče.

 

V případě metodických dotazů na EET můžete využít informační linku GFŘ na tel: +420 225 092 392 nebo na www.etrzby.cz

Aktualizace Info Office

Aktualizace proběhne standardně přes program Info Office Update.

Integrace EET do Info Office

Elektronická evidence tržeb je v systému Info Office zohledněna v Ekonomickém systému a Obchodní databázi. Z pohledu uživatele se na dokladech objeví nové údaje: Identifikace pokladny a provozovny, FIK, BKP a případně PKP.

Ekonomický systém

Odesílají se příjmové pokladní doklady a vystavené faktury s úhradou v hotovosti. Nejsou odesílány doklady vystavené na vlastní subjekt. Například příjmový pokladní doklad na převod hotovosti z účtu do pokladny, pokud bude v adrese dokladu adresa subjektu.

Obchodní databáze

Odesílají se faktury placené v hotovosti a prodejky, pokud nejsou vystaveny na vlastní subjekt.

Jak nastavit?

1. ES - Číselníky - Udaje o firmě - Certifikát EET uživatele: vybrat naimportovaný certifikát

2. ES - Číselníky - Střediska: u střediska knihy, z které chcete EET odesílat, musí být zadáno ID provozovny

3. Ve vlastnostech knihy (u typu pokladny a vydané faktury) je nová vlastnost "EET": Doklady zahrnout do EET / Doklady mimo EET

4. ES / OD - Číselníky - Další - Způsob platby: u způsobu platby, který chcete zahrnout do EET vybrat ve sloupci "Druh platby" Hotovost nebo Karta. Tento způsob pak musí být vybrán na dokladu.

 

Blíže v popsáno v dalších odstavcích...

Certifikát EET

Všichni uživatelé, kteří vystavují doklady EET, musí mít přístup k certifikátu EET. Ten musí být uložen v úložišti osobních certifikátů.

Použití úložiště certifikátů

Certifikát naimportujete do počítače. Poklepnutím na soubor otevřete průvodce importem certifikátu a řídíte se jeho pokyny. POZOR! Při importu v kroku u zadávání hesla je třeba zaškrtnout pole "Označit tento klíč jako exportovatelný". Ostatní nastavení automatické dle průvodce.

Certifikát se naimportuje do osobních certifikátů uživatele. Potom otevřete číselníky > údaje o firmě a tlačítkem certifikát EET uživatele vyberete importovaný certifikát. Heslo k certifikátu se zadává pouze při importu a nikoliv při vytváření dokladů EET.

Identifikace pokladny a provozovny

Dále se v evidenci EET pracuje s Id provozovny a Id pokladny.

Jako Id pokladny se použije již existující jméno pokladní knihy nebo knihy vydaných faktur z něhož je odstraněna diakritika.

Id provozovny doplňte Číselníky > Střediska - Id provozovny. Pro všechna střediska, pro něž se budou vytvářet doklady EET, doplňte číslo provozovny přidělené v daňovém portálu (dvoumístné číslo, např. 11). Může být pro všechna střediska stejné.

Pokud provozujete více činností a některá z nich bude do povinnosti zařazena později, Id provozovny pro toto středisko nevyplňujte. Doklady se potom pro toto středisko nebudou odesílat.

Stejný postup mohou využít i účetní firmy, které účtují tržby přes pokladní knihy nebo knihy faktur, na základě přehledu tržeb od klienta. Klient již své účtenky elektronicky zaevidoval jiným způsobem. Účetní proto nechá Id provozovny u vybraného střediska prázdné a tím se doklady z knih tohoto střediska nebudou odesílat.

Uzamknutí dokladů

Na dokladech odeslaných do EET jsou uzamknuty jejich části stejným způsobem jako na dokladech odeslaných kontrolním hlášením.

Režim offline nebo přerušení přístupu k internetu

Pokud není dostupné připojení k internetu, doklad se vystaví bez FIK a při tisku se na něj vytiskne navíc identifikátor PKP. Při příštím otevření aplikace se zjistí, jestli existují nějaké doklady bez FIK a pokud ano, nabídne se jejich odeslání.