Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Přiznání k DPH

Přiznání k DPH se zpracovává ve formuláři Hlavní kniha >  Přiznání k DPH. Nejprve zadejte zdaňovací období a druh přiznání. Pokud provádíte souhrnné hlášení měsíčně, zaškrtněte položku měsíční souhrnné.

Výpočet přiznání

Provede výběr dokladů na přiznání. Pokud není při výpočtu přiznání doklad spadající do zdaňovacího období na uzamknutém daňovém přiznání, je zařazen na přiznání, které se počítá. Výpočet lze kdykoliv opakovat. To znamená, že například v průběhu zdaňovacího období si provedete kontrolní výpočet a na konci období opakovaný výpočet. Následující tisky se potom vztahují vždy k poslednímu výpočtu. Pokud byste se rozhodli daňové přiznání zrušit, například proto, že jste vytvořili přiznání pro měsíc březen a měli jste vytvořit přiznání pro I.čtvrtletí, použijte funkci odstranění výpočtu a potom záznam odstraňte.

Pokud při výpočtu označíte přiznání jako připravené k odevzdání, budou po provedení výpočtu na všech dokladech tohoto přiznání uzamknuty údaje mající vliv na výpočet DPH.

Po provedeném výpočtu můžete přiznání tisknout nebo odeslat elektronicky.

Dodatečné přiznání

Před zadáním dokladů pro dodatečné přiznání se přesvědčte, zda máte uzamknuté řádné přiznání za příslušné období. Pokud by tomu tak nebylo, budou na dodatečné přiznání zahrnuty všechny doklady spadající do daného období, které nejsou na odevzdaném přiznání a tudíž by tam byly všechny doklady za dané období. Řádné přiznání by pak bylo prázdné.

Ve výjimečných případech lze vypočtené přiznání ručně editovat. Prakticky se jedná o řádek 710, který je potřeba vyplnit pouze při změně daňového režimu. Povolení této možnosti provedete volbou Přiznání DPH, číselníky, změnit povolení editace přiznání. Poté si můžete otevřít formulář přehledy, řádky přiznání a v něm provést příslušnou změnu.

Odstranění výpočtu

Pokud chcete provést opakovaný výpočet na uzamknutém přiznání nebo odstranit celé přiznání.

Tisk

Tisk přiznání

Vytiskne přiznání ve formátu požadovaném zákonem. Před tiskem prvního přiznání zadejte doplňující údaje k DPH, jako například t jméno zpracovatele, zástupce firmy ap. Přiznání se tiskne ve formě originálního tiskopisu. Pokud byste chtěli přímo na přiznání změnit nějaký text, přepněte do formulářového zobrazení. Pokud není pro přiznání vyplněno datum odevzdání, je v záhlaví přiznání text "Kontrolní tisk". Datum odevzdání lze doplnit pouze výpočtem přiznání.

Soupis dokladů

Někdy se uvádí jako záznamní povinnost. Provede tisk dokladů odpovídající jednotlivým řádkům přiznání DPH.

Souhrnné hlášení

Sumarizuje údaje z dokladů uvedených v soupisu dokladů na řádku 410. Do souhrnu jsou zahrnuta všechna přiznání spadající do stejného kalendářního čtvrtletí jako přiznání, které je při vyvolání tohoto tisku aktuální. Pokud jste tedy například měsíčním plátcem DPH a souhrnné hlášení vyvoláte v červenci, srpnu nebo září, dostanete souhrnné hlášení za 3 čtvrtletí.

Evidence pořízení zboží

Přehledy

Řádky přiznání

Vypočtené hodnoty přiznání. Ve výjimečných případech lze editovat. Povolení editace se provede místní nabídkou číselníky > změnit povolení editace. Pokud řádky editujete, je potřeba editovat všechny řádky, včetně součtových.

Dobropisy

Ve formuláři jsou zobrazeny všechny vystavené dobropisy. Je z něho patrné, které dobropisy dosud nejsou potvrzeny a které jsou na jakém přiznání k DPH.

Daňové doklady k přijatým platbám

Sestava, kde jsou zobrazeny všechny přijaté platby k zálohovým fakturám a pro každou platbu je uvedeno datum a výše přijaté platby, číslo daňového dokladu, zálohové faktury a konečné faktury. Sestava slouží pro kontrolu vystavení daňových dokladů ke všem přijatým platbám.

Souhrnné hlášení položkově

Položkový soupis dokladů, které vytvářejí souhrnné hlášení.

Vypořádací koeficient

V tomto formuláři jsou zobrazeny údaje ze všech přiznání, které mají vliv na výpočet vypořádacího koeficientu. Zde je možné se podívat, jakým způsobem byl vypořádací koeficient vypočítán.

Doplňující údaje DPH 

Údaje zadané v tomto formuláři jsou použity při tisku přiznání. Jsou zde uvedeny všechny údaje potřebné pro tisk přiznání. Automaticky jsou kopírovány do následujících přiznání.

Příkaz k úhradě

Částka odpovídající daňové povinnosti je vložena do příkazu k úhradě.

Opravné přiznání 

Nejprve je potřeba odstranit řádné přiznání. To znamená, že provedete odstranění výpočtu a následně přiznání odstraníte z formuláře. Potom vytvoříte nové opravné přiznání. Do něho budou zahrnuty všechny doklady za příslušné zdaňovací období.