Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Upomínky

Upomínky lze vystavit k vydaným fakturám běžného účetního období nebo fakturám, které byly převedeny roční závěrkou  jako neuhrazené faktury a jsou uvedeny v počátečním stavu salda.

Zpracování upomínek je dostupné ve zkrácené nabídce pohledávek a závazků.

Upomínky se tisknou podle připravených šablon. V šabloně lze zadat po jakém prodlení se má upomínka vystavit, kdy má následovat další upomínka a jakou částku musí faktura převýšit, aby byla upomínka vystavena. Dále je potřeba zadat text záhlaví a zápatí upomínky. Ten lze zadat odlišně pro první, druhé a další pořadí upomínky. Pokud text pro druhou a další upomínku není zadán, použije se pro všechna pořadí text první upomínky. Pro každého odběratele lze v adresáři zadat kód šablony, podle které bude upomínka vystavena. To vám umožní individuální přístup k zákazníkovi. Například pro zákazníka, který nakupuje velké objemy, budete vystavovat upomínku pro jinou nezaplacenou částku než pro zákazníka jiného. Dále můžete zohlednit počet dnů prodlení i formu doprovodného textu. Pokud odběratel nemá zadánu šablonu, použije se šablona, která má nejnižší kód. Vystavené upomínky lze řadit do několika knih, kde je lze prohlížet a případně opakovaně tisknout.

Číslování upomínek

Pro vystavené upomínky si vytvořte jednu nebo více knih upomínek a pro každou zadejte interval čísel, podle něhož budou upomínky číslovány.

Šablony pro tisk upomínek

Pro tisk upomínky se využívají šablony, kde zadáte požadované texty, počet dnů prodlení pro vystavení upomínky, minimální částku faktury na níž má být upomínka vystavena a počet dnů pro vystavení následující upomínky. Každému odběrateli-lze v adresáři přiřadit kód šablony upomínky, takže upomínky lze individualizovat. V případě, že chcete pouze jeden druh upomínek, nemusíte do adresáře šablonu zadávat a pro tisk se použije šablona s nejnižším kódem. 

Vystavení upomínek

Nejprve provedete výběr faktur na něž budou vystaveny upomínky. Lze filtrovat podle odběratele, zadat datum vystavení upomínky a určit knihu, do níž budou upomínky zařazeny.

Vybrané upomínky lze zobrazit a případně některé odstranit, pokud je nechcete tisknout. Po jejich vytištění bude tento formulář prázdný.

V dalším kroku se provede tisk upomínek, který lze uskutečnit ve dvou formátech. První tiskne upomínky všech pořadí na jeden list papíru, druhý formát rozlišuje pořadí upomínky a tiskne je na samostatné listy. Je zřejmé, že si vyberete způsob tisku podle toho, zda využijete rozdílné texty pro různá pořadí upomínek. Do tisku jsou zařazeny všechny upomínky, které nejsou označeny jako vytištěné. Při uzavírání sestavy určíte, zda mají být právě vytisknuté upomínky jako zpracované. Pokud odpovíte kladně, nelze je již z formuláře odstranit a jsou dostupné pouze pro prohlížení. 

Prohlížení upomínek

Vystavené a uložené upomínky lze prohlížet, filtrovat podle různých kritérií, například podle odběratelů a případně opakovaně vytisknout aktuálně vybranou upomínku.