Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Ekonomický systém

Ekonomický systém zpracovává pokladny, došlé faktury, bankovní výpisy a interní doklady, homebanking, majetek, pohledávky a závazky a umí vystavit i jednoduché textové faktury.

Všechny účetní operace lze členit na střediska, činnosti a zakázky. Analytická část účtu (konta) je čtyřmístná. Lze využít hierarchického členění středisek, činností a zakázek.

Dále umožňuje zaúčtovat doklady z obchodní databáze a mezd a poskytnout souhrnné výstupy.

V rámci výstupů jsou k dispozici obraty kont, náklady a výnosy, hlavní kniha, přiznání DPH, rozvaha a výsledovka.