Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Evidence DPH podle §92a

Tato evidence se týká dokladů, kde je přenesena daňová povinnost na odběratele. Na výstupu jsou tyto doklady evidovány na řádku 25 a na vstupu na řádku 10.

Evidence je součástí elektronického podání a lze ji zobrazit pro kontrolu ve formuláři.

Pro tuto evidenci je potřeba položkové sledování produktů, které je možné pouze v obchodní databázi. Soupis dokladů na straně dodavatele je tvořen odpovídajícími položkami vydaných faktur obchodní databáze a soupis na straně odběratele je čerpán z položek příjemek.

Formulář otevřete pomocí místní nabídky Hlavní kniha > přiznání DPH > přehledy > evidence dokladů podle §92a

Dodavatel

Do soupisu dokladů jsou zařazeny položky vydaných faktur, zařazených na řádek 25. Dále je potřeba, aby pro tyto produkty bylo provedeno v katalogu produktů přiřazení čísla celního sazebníku a Předmět plnění. V číselníku celní sazebník se musí zadat měrná jednotka pro tento soupis a tou může být "kilogram", "kus" nebo "gram". Tyto měrné jednotky se musí předtím doplnit do číselníku měrných jednotek. V produktech, které budou uvedeny na tomto soupisu, musí být navíc zadán přepočet této výše uvedené měrné jednotky na základní měrnou jednotku produktu. Pokud nejsou měrné jednotky a přepočty zadány správně, budou sloupce rozsah plnění a MJ plnění prázdné.

Odběratel

Produkty musí mít uvedeny všechny náležitosti jako na straně dodavatele. Příjemka s produkty, které mají být zahrnuty do evidence musí být propojena s došlou fakturou zařazenou na řádek 10 přiznání DPH.