Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Roční závěrka

Roční závěrka slouží k vytvoření a aktualizaci závěrkových dokladů nutných pro přechod na nové účetní období. Otevřete ji volbou nástroje, roční závěrka. Pokud formulář otevřete poprvé a nejsou v něm zadána čísla závěrkových dokladů, vyberte knihu, v níž mají být závěrkové doklady uloženy. Doporučujeme použít knihu, která je určena pouze pro závěrkové doklady. Použít je možné libovolnou knihu interních dokladů, ale je nutné počítat s tím, že v tomto případě budou závěrkové doklady uvnitř číselné řady interních dokladů.

Jednotlivé doklady lze vytvářet samostatně a opakovaně. Vytvořené doklady lze otevřít poklepnutím na jejich čísle a případně je jednotlivě odstranit. Odstranit lze celou uzávěrku pomocí ukazatele záznamu. Při odstranění uzávěrky se automaticky odstraní všechny závěrkové doklady na ní uvedené.

Závěrkové doklady

Převod zůstatků kont na konečný účet rozvažný a převod nákladových a výnosových kont na účet zisku a ztráty

Převod z počátečního účtu rozvažného

Doklady zajišťují návaznost zůstatků kont mezi následujícími účetními obdobími.  Pokud doklady nejsou vytvořeny, je zjišťován zůstatek kont v novém účetním období z počátečního stavu předchozího období a všech následujících obratů. Jestliže jsou závěrkové doklady vytvořeny, je zůstatek kont nového období zjišťován z těchto dokladů a obratů nového účetního období. Doklady je  možné je vytvářet opakovaně, tak, aby počáteční stav nového účetního období zohledňoval změny prováděné v předchozím období před úplným dokončením závěrky.

Doklady jsou datovány přesně na konec účetního období, takže nejsou zahrnuty v obratech ani jednoho období.

Vytvoření nového počátečního stavu pohledávek a závazků (salda)

Vytvoří nový počáteční stav nevyrovnaných položek saldokontních kont.  Doporučujeme vytvořit až před uzavřením účetního období. Pokud chcete nově vytvořený počáteční stav salda odstranit, musíte nastavit nové účetní období a v něm otevřít počáteční stav salda, vybrat všechny záznamy a odstranit je.

Kursové rozdíly k nevyrovnaným pohledávkám a závazkům

Vytvoří se doklad s datem o jednu minutu nižším než konec účetního období. Na něm se zaúčtují jednotlivé položky, které jsou k tomuto datu nevyrovnané a jsou zaúčtovány na kontech, které mají v účtovém rozvrhu zaškrtnuto pole počítat KR. Druhá strana je účtována na konto zisku nebo ztráty zadané ve formuláři roční závěrky. Středisko je převzato z nevyrovnaného dokladu.

K výpočtu se použije denní kurs, to znamená, že v kursovém lístku musí být zadán kurs ke dni konce účetního období.

Kursové rozdíly na finančních účtech

Výběr kont pro něž se budou účtovat kursové rozdíly se provede z knih bankovních účtů a pokladních knih (finanční knihy), které nejsou vedeny v tuzemské měně. Zaúčtování se provede v tuzemské měně na konta zisku a ztráty zadaná ve formuláři roční závěrky. Středisko je výchozí hodnota příslušné finanční knihy. Doklad je datován jednu minutu před koncem účetního období a pro účtování se používá denní kurs ze dne konce účetního období.

Kontroly při provádění závěrky

Ověření platnosti

Pokud jsou vytvořeny závěrkové doklady a předchozí období ještě není uzamknuto, je možné měnit zaúčtování v předchozím období. Pokud je takováto změna provedena, závěrka není platná a je potřeba ji vytvořit znovu.

Nezaúčtované doklady

Zobrazí se nezaúčtované doklady. Zobrazené doklady nemusí být chybné, ale nejsou zaúčtované, například proto že ani účtované být nemají, například skladová příjemka na níž nejsou žádné položky ap.

Doklady aktualizované po zaúčtování

Zobrazí se doklady, které byly aktualizovány po jejich zaúčtování do hlavní knihy. Doklady je potřeba opakovaně zaúčtovat.

Doklady v závěrce

Pokud existují nějaké interní doklady s datem a časem konce účetního období, jsou při provádění závěrky vypsány a závěrka se neprovede. Účtování s datem konce účetního období je vyhrazeno pouze pro závěrkové doklady pro převod na konečný účet rozvažný a převod z počátečního účtu rozvažného.