Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Bankovní výpisy

Načtení výpisu z Homebankingu

Po načtení výpisu jsou doplněny všechny řádky výpisu, ale některá konta mohou zůstat nedoplněna. V tomto případě otevřete formulář a konta doplňte obdobně jako při zadávání výpisu z klávesnice.

Zadání bankovního výpisu

Otevřete knihu a zkontrolujte návaznost čísla dokladu s číslem výpisu. Do záhlaví dokladu doplňte celkové obraty na vrub a ve prospěch účtu. Každá položka výpisu bude odpovídat jednomu řádku formuláře. V patě formuláře jsou zobrazovány součty stran MD a DAL. Po zadání všech položek výpisu zkontrolujeme součty v patě formuláře s celkovými obraty na vrub a ve prospěch účtu uvedenými v záhlaví formuláře. Pokud účtujete na konta označená v účtovém rozvrhu jako saldokontní, program vyžaduje zadání variabilního symbolu a obchodního partnera.