Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Došlé faktury

Tato část Info Office vám umožní zapsat došlé faktury do jednotlivých knih, provést jejich platbu, předkontaci a zaúčtování do hlavní knihy. Faktury budou ihned po zapsání na soupisu dokladů pro DPH na vstupu a přiznání k DPH. Tisknou se knihy došlých faktur, přehled nákupu podle dodavatelů. Informace o úhradách faktur získáte volbou Nevyrovnané faktury. Dále můžete vytisknout knihu došlých faktur, likvidační list faktury a přehled o nákupu od jednotlivých dodavatelů. Na pracovní ploše používejte zkrácenou nabídku (pravé tlačítko myši).

Variabilní symbol bude uveden na příkazu k úhradě. Jako výchozí hodnota specifického symbolu platby může být doplněno automaticky číslo dokladu, pokud ve vlastnostech knihy zaškrtnete Doplnit SSym. Číslo bankovního účtu příjemce je doplněno z adresáře. Pokud jej změníte na formuláři, změna je platná pouze pro aktuální doklad. Pokud chcete změnit číslo trvale, proveďte to v adresáři. Na výběr plateb k proplacení se dostanou pouze doklady mající uveden jako způsob platby Převod. příkazem. Po zadání data splatnosti se automaticky doplní datum k proplacení tak, že pokud banka plátce a příjemce je odlišná, sníží se datum k proplacení o 3 dny. Tuto hodnotu je možné změnit na formuláři i na výběru plateb.

Do položky Celkem uvádějte vždy částku určenou k proplacení.

Datum účtování slouží pro zaúčtování do hlavní knihy a tudíž účtování nákladů, datum uskutečnění plnění opište z daňového dokladu. Datum odpočtu určuje do jakého zdaňovacího období bude doklad zařazen. Jako výchozí hodnota je doplněn datum účtování.

Údaje týkající DPH mohou být automaticky uzamčeny po odevzdání DPH.  Hodnota včetně DPH slouží pouze pro zpětný přepočet základu a neukládá se.

Pokud je došlá faktura v cizí měně a zároveň daňovým dokladem, daňové údaje (základ daně a daň) je potřeba zadávat vždy v tuzemské měně. 

Schválení faktury k proplacení

Schválení faktury se provede volbou místní nabídky. Informaci o schválení je možné zobrazit v aktualizacích dokladu. Při výběru faktur k proplacení je informace o schválení zobrazena vedle položky pro výběr platby.

Způsob účtování dokladů

Název konta

Číslo konta

 MD  DAL

Stř.

Dodavatelé

Podle evidence knih nebo údaje v adresáři. Středisko rovněž podle evidence knih. Pokud by bylo konto dodavatelů účtováno v předkontaci, ztratí se návaznost na informace o rozdělení pohledávek a zaplacených fakturách.

 Záloha

Celkem
+Záloha

kniha

DPH

343, analytická část je určena sazbou. Účtuje se pouze v případě, je-li zaškrtnuto pole účtovat DPH v evidenci knih. V opačném případě se neúčtuje automaticky a musí být zadána v předkontaci. Středisko rovněž podle evidence knih.

DPH

 

kniha

Předkontace

Konta, střediska, činnosti a zakázky jsou zadána v rozúčtování došlé faktury uživatelem.

MD

DAL

doklad

 

Oveření plátce DPH

Spolu se zavedením institutu nespolehlivého plátce DPH k 1. 1. 2015 lze přímo z programu ověřit adresu pomocí funkce "Ověření spolehlivosti" dostupnou ze zkrácení nabídky (pravým tlačítkem myši na ploše dokladu). Ověřuje přes službu VIES, kterou zřizuje Evropská komise. Dostupnost služby pro jednotlivé státy lze ověřit na webových stránkách > Technical information.