Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení se otevírá volbou Hlavní kniha > Kontrolní hlášení.

Vyberete měsíc a interval podávání hlášení: M- hlášení měsíční, Q- hlášení čtvrtletní.

V případě, že se interval podávání kontrolního hlášení shoduje s intervalem podávání přiznání DPH (pro měsíční plátce DPH), doporučujeme zaškrtnout položku podle DPH.

Výběr dokladů pro kontrolní hlášení se provádí následovně:

a) Podle DPH – na kontrolní hlášení se vyberou všechny doklady, které jsou vybrány na všech přiznáních DPH měsíce, za které se podává kontrolní hlášení. Např.: řádné přiznání DPH za leden a dvě dodatečná přiznání za leden

b) Podle data - pokud není zvoleno "podle DPH", vyberou se doklady podle data plnění nebo data odpočtu, obdobně jako na přiznání DPH.

Pokud se vytvoří přiznání DPH za leden a následně se vloží do období ledna další doklady, budou na kontrolním hlášení za leden vytvořeném podle a) pouze doklady, které jsou na přiznání DPH a na hlášení vytvořeném podle b) všechny doklady za leden, včetně těch zadaných po vytvoření přiznání DPH.

Kontrolní hlášení se vytvoří tlačítkem "výpočet."

Pokud poté do zadaného měsíce vložíte další nové doklady, je potřeba provést nový výpočet. Doklady na kontrolním hlášení jsou potom uzamčeny obdobně jako přiznáním DPH. Výpočet lze odstranit tlačítkem "odstranění výpočtu". Tlačítkem "tisk" si vytisknete aktuální stav kontrolního hlášení, odpovídající poslednímu provedenému výpočtu.

 

 Vytvoření XML dokumentu a jeho odeslání je součástí aplikace Podání.

 

Jak zadávat doklady?

V souvislosti se zavedením kontrolního hlášení lze na daňových dokladech zadávat:

- položky, u nichž se provádí přenesení daňové povinnosti (vybrat na řádku ve sloupci "Předm. pln.") i položky bez přenesené daňové povinnosti (nechat sloupec prázdný)

- k jednotlivým sazbám na řádcích různá zařazení DPH, pokud jsou odlišná od hodnoty zadané v záhlaví dokladu (sloupec Zařazení)

- na došlé faktuře evidenční číslo daň. dokladu, pokud se liší od VS nebo obsahuje i nenumerické znaky

 

DPH dokladu obsahuje následující hodnoty:

Sazba

Vyberte sazbu. Jedna sazba může být zadána na více řádcích s jinými doplňujícími údaji.

Základ

Základ daně pro příslušnou sazbu. Po jeho zadání se vypočte daň a částka celkem

DPH

Po zadání DPH se vypočte částka celkem

Celkem

Není-li zadán základ, vypočte se základ a DPH

Hodnoty v cizí měně

Zadávají se pouze pro doklady v cizí měně. Na jejich základě je vypočítána celková částka dokladu. Pokud je na tuzemských fakturách v cizí měně vyčíslena hodnota v korunách, opraví se hodnoty v korunách podle dokladu.

Zařazení

Zařazení DPH se zadává pouze v případě, že je odlišné od zařazení DPH zadané pro doklad.

Předmět plnění

Zadává se pouze pro přenesenou daňovou povinnost.

Poměrná část

Pokud se do DPH zahrne pouze část celkové částky faktury

§44

oprava výše daně (po dohodě s FÚ)

Režim plnění

Pouze pro vydané faktury

 

Faktura došlá

Ukázka došlé faktury s dvěma sazbami přenesené daňové povinnosti a dvěma sazbami přijatého plnění.

Lze zadat i opačně - do dokladu zařazení DPH 40 a do položek zařazení DPH 10.

FD

 

Ukázka došlé faktury v cizí měně, kde je část služeb a část pořízení zboží.

FD v cizí měně


Splátkový a platební kalendářPlatební kalendář

V případě zvláštních daňových dokladů se pro splnění limitu (10 tis. Kč vč. daně) uvažuje součet všech jednotlivých dílčích plnění.
Příklad: roční platební kalendář na energie obsahuje 12 záloh, kde měsíční částka je 1000 Kč. Celková hodnota dokladu je 12 000 Kč > spadá do oddílu KH nad 10 tis. Kč. Ale na KH za vybraný měsíc, se uvádí dílčí zdanitelné plnění, tj. 1000 Kč.

Doklady se zadají jako došlá faktura pro každé dílčí plnění a zaškrtne se pole ">10 tis.", které určí, že i když je dílčí doklad pod 10 tis., je součástí celkového dokladu typu splátkový/platební kalendář nad 10 tis. Kč a spadá do oblasti B.2. Dílčí plnění se zadávají pod stejným Variabilním symbolem celkového dokladu.

Faktura vydaná - Obchodní databáze

Produkty s přenesením daňové povinnosti musí být označeny v katalogu produktů

Karta produktu

 

Ve faktuře pak lze změnit režim plnění

 

 

Info grafika