Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Pokladna

Je určena pro zadání příjmových a výdajových pokladních dokladů, jejich tisk a zaúčtování. Poskytuje informaci o aktuálním stavu pokladny a je možné tisknout pokladní knihu za zvolené období. Pro každou  měnu je potřeba vytvořit samostatnou pokladní knihu.

K jednomu pokladnímu dokladu lze evidovat více paragonů. Má to význam, pokud jsou paragony účtovány na stejné konto.

Ve vlastnostech knihy lze zvolit, zda se na pokladním dokladu bude tisknout zaúčtování a seznam paragonů. Dále lze určit zda mají být paragony převzaty do předkontace jednotlivě. To má význam v případě, že je každý paragon účtován na jiné konto.

Počáteční stav pokladny je čerpán z počátečního stavu konta, na nějž se pokladna účtuje. Pokud je pokladna vedena v cizí měně, musí být i počátečním stavu konta zadána částka v cizí měně.

Pokud je pokladní doklad daňovým dokladem, je jeho záhlaví po odevzdání přiznání DPH uzamknuto.

Účtování pokladny

Způsob zaúčtování a údaje k tomu potřebné jsou dány vlastnostmi konkrétní knihy. Je-li zaškrtnuta položka Zaúčtování On Line, bude při aktualizaci záznamu pokladní knihy provedena aktualizace zaúčtování v hlavní knize. V opačném případě provedeme dávkové zaúčtování dokladů za vybrané období. Viz Hlavní kniha| Zaúčtování knih.

Pokladní doklady se do hlavní knihy účtují podle následujícího schématu:

Výdajový doklad

Konto

číslo konta

 

 

Stř.

Pokladna

Podle konta přiřazeného dané pokladně. Není-li konto zadáno, položka se neúčtuje.

 

DAL

kniha

DPH

343, analytická část je určena sazbou. Účtuje se pouze v případě, je-li zaškrtnuta položka účtovat DPH.

MD

 

kniha

Rozúčtování

Konta jsou zadána v předkontaci pokladního dokladu uživatelem.

MD

DAL

doklad

Příjmový doklad

Konto

Konto

číslo konta

Stř.

Pokladna

Podle konta přiřazeného dané pokladně. Není-li konto zadáno, položka se neúčtuje.

kniha

DPH

343, analytická část je určena sazbou. Účtuje se pouze v případě, je-li zaškrtnuta položka účtovat DPH.

 

DAL

kniha

Rozúčtování

Konta jsou zadána v předkontaci pokladního dokladu uživatelem.

MD

DAL

doklad