Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Interní doklady

Do knih interních dokladů lze provádět automatické účtování kursových rozdílů, zaúčtování majetku či účtování zápočtů.

Ve finančních knihách lze automaticky účtovat k položkám dokladu kursový zisk a ztrátu a zaokrouhlení úhrady. Způsob zpracování je určen vlastnostmi příslušné knihy. Zaúčtování se provede automaticky do aktuálního dokladu po stisku tlačítka Zaúčtování rozdílů. Příklad použití je uveden na

Kursový zisk a ztráta

Kursové rozdíly jsou doúčtovány ke všem položkám dokladu na kontech, pro které je sledováno saldo, a to je v cizí měně vyrovnáno bez ohledu na to, zda byly úhrady prováděny z účtu v cizí nebo tuzemské měně. Číslo střediska, variabilní symbol a obchodní partner jsou převzaty z položky, k níž se doúčtování provádí. Jsou-li úhrady prováděny z účtu v tuzemské měně, je pro správné zaúčtování kursových rozdílů potřeba pro každou položku úhrady zadat i hodnotu v měně odpovídající faktuře, která je touto položkou hrazena. K tomu účelu si přepněte formulář do rozšířeného zobrazení. Konta, na která se účtuje kursový zisk a ztráta, jsou uvedena ve formuláři Hlavní kniha | Zaúčtování knih.

Zaokrouhlení úhrady

Provede se zaúčtování zaokrouhlení úhrad pro rozdíl nižší než je stanoven ve vlastnostech příslušné knihy. Jestliže je požadováno zaúčtování zaokrouhlení a není stanovena výše rozdílu, jsou postupně nabízeny všechny nevyrovnané položky dokladu a uživatel rozhodne o jejich zaúčtování. Konto, pro zaúčtování zaokrouhlení, je uvedene ve formuláři Hlavní kniha | Zaúčtování knih