Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Přehledy majetku

Přehledy zobrazují aktuální stav majetku ke konci zvoleného období. To znamená, že pokud například zvolíte přehledy majetku ke konci října 2008, budou zobrazeny položky, které byly zařazeny s datem menším než 1.11.2008 a nebyly vyřazeny před tímto datem.

Podle skupin

Přehled majetku podle odpisových skupin a daňových odpisů. Slouží jako příloha k daňovému přiznání.

Podle kont a SKP

Položkový tisk majetku s účetními odpisy.

Podle kont

Sumarizace předchozího přehledu za konta. Slouží hlavně k porovnání zůstatku účtů s operativní evidencí. Uvedené ceny odpovídají stavu na konci zvoleného období. Je zde zahrnut majetek, který je na konci tohoto období v evidenci (není vyřazen).

Podle středisek

Položkový tisk majetku podle středisek.

Položkově

Položkové zobrazení ve formuláři, kde lze provádět operativní řazení, filtrování a případně propojení s jinými programy.

Vyřazený

Tisk vyřazeného majetku. Pokud je filtr prázný, filtruje se celé účetní období.

Změny vstupních cen

Změny vstupních cen od počátku roku do konce zvoleného období.

Inventurní seznam

Stav majetku k zadanému období podle střediska, zodpovědné osoby a umístění.

Odpisy podle kont

Položkový tisk majetku s účetními odpisy. Zobrazí i vyřazený majetek. Zůstatkovou cenu zde uvedenou nelze porovnávat se zaúčtováním nebo jinými přehledy stavu majetku, nebot v v této sestavě jsou uvedeny odpisy za celé zvolené období, i ty, které jsou již ke konci období vyřazeny. Zůstatková cena zde uvedená je cenou po posledním odpisu.