Info Office MMI - Ekonomický systém        Co je nového   
Skip Navigation Links.

Přechod na nové období

Před začátkem nového účetního období je potřeba

 1. Zkontrolujte a případně vytvořte nové účetní období. V ekonomickém systému zvolte číselníky, údaje o firmě, tlačítko zdaňovací období a po otevření formuláře doplňte řádek pro nové období.
 2. V případě potřeby vytvořte nové knihy pro doklady nového účetního období. V číslování všech knih (číselníky > číslování knih) zjistěte volnou číselnou řadu. Pro příslušný druh knihy zvolte v místní nabídce nová kniha. Ve formuláři nastavte ukazatel na knihu aktuálního účetního období a vyplňte vlastnosti knihy, dle knihy předchozího období.
  Pro doklady, které nebudou vystavovány souběžně, například bankovní výpisy, faktury, objednávky ap., není nutné vytvářet nové knihy dokladů, ale lze pokračovat v rámci jedné knihy a pokračovat v průběžném číslování.
 3. Aktualizace sazeb a konstant
  Zkontrolujte nové výše sazeb DPH a konta na něž se bude DPH účtovat (číselníky > údaje o firmě > sazby DPH).

Souběžná práce ve dvou účetních obdobích

Po vytvoření nového účetního období a nových knih můžete vkládat doklady pro nové období a získávat všechny potřebné výstupy. Výběr požadovaného období se provede v úvodním formuláři místní nabídkou nastavení v níž vyberete požadované období. Vybrané účetní období platí pro daného uživatele a programový modul. To znamená, že v obchodní databázi může jeden uživatel pracovat v jiném účetním období než v ekonomickém systému, ale jeden uživatel nemůže pracovat na různých počítačích v ekonomickém systému v různých obdobích.

Zůstatky kont, pokladních knih a bankovních účtů jsou dostupné v obou účetních obdobích i bez vytvoření závěrkových dokladů. Ty vytvořte až po uzavření všech účetních případů uzavíraného období.

Uzavření starého účetního období po podání daňového přiznání

 1. Zaúčtujte daň z příjmu
 2. V ekonomickém systému otevřete roční závěrku a vytvořte nebo aktualizujte doklady pro převod na konečný účet rozvažný.
 3. Zadejte datum účetní uzávěrky k datu konce starého účetního období (nástroje > účetní uzávěrka). Tato volba znemožní opakované zaúčtování dokladů. Dále uzamkněte knihu v níž jsou závěrkové doklady, k datu počátku nového účetního období.
 4. Vytiskněte / uložte elektronicky důležité dokumenty potřebné pro kontrolu (hlavní kniha, doklady a výkazy).