Info Office MMI - Podání
Skip Navigation Links.

Podání

Aplikace "Podání" je určena pro elektronickou komunikaci s úřady a přímé odesílání datových vět na servery státní správy. Vytvořené dokumenty lze využít i k odeslání pomocí datové schránky.

Instalace

"Podání" se nainstaluje pomocí programu Info Office Update.

Aplikaci lze instalovat na počítačích s operačním systémem Vista, Windows 7 a vyšším. (Již nelze provozovat na počítačích s Windows XP!).

Spuštění aplikaci se provede z nabídky Start -> Programy - Info Office MMI ->  Podání

Vzhled a ovládací prvky Podání

Podání úvod

 

Seznam vytvořených podání

Z úvodního seznamu podání se klepnutím na modrý odkaz ve sloupci ID dostaneme na detail podání. Seznam lze filtrovat dle typu pomocí rozbalovacího pole "Filtruj typ:"

Nové podání

Tlačítkem Přidat nové podání se otevře výběr typu, druhu, období, lze také zaškrtnout, že podání je Testovací  > po zadání > tlačítko Vytvořit

Vytvořit

Otevře se detail podání

Detail podání

Detail podání zobrazuje informace o stavu a parametrech a vytvořenou XML větu,. V případě podání, které se týká určitých zaměstnanců, je v dolní části i přehled těchto osob.

Detail podání

 

Odeslat - odešle datovou větu, podepsanou certifikátem, na příslušný portál státní správy.

Odstranit - Odstraní podání (pokud zatím není ve stavu odesláno)

Upravit - otevře okno pro manuální opravu

Znovu vytvořit - načte nově datovou větu XML a promítne provedené změny z propojených modulů.

Uložit XML - XML soubor (datovou větu) lze uložit a poté odeslat jako přílohu zprávy datovou schránkou.

Log - zápisy změn v podání

Typy podání

Lze vytvářet následující typy podání

DPH Přiznání k DPH
KH Kontrolní hlášení
EVD Výpis z evidence pro daňové účely
SHV Souhrnné hlášení
PDSHL Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření
PVPOJ Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách
ELDP Evidenční list důchodového pojištění
ONZ Oznámení o nástupu do zaměstnání
USRCERT        Oznámení kvalifikovaného certifikátu
NEMPRI Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění
PDSVD Vyúčtování pojistného na důchodové spoření
HOZ Hromadné oznámení zaměstnavatele
PPPZ Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

Zdravotní pojišťovny: VZP a pojišťovny sdružené v Portál ZP (OZP, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Revírní bratrská pokladna, Vojenská zdravotní pojišťovna)

Podpisový certifikát

V oblasti Certifikát vyberte váš osobní podpisový certifikát z úložiště na počítači.

Pro elektronickou komunikaci se státní správou je třeba vlastnit kvalifikovaný osobní certifikát. Vydávají jej tyto společnosti:  Česká pošta s.p., eIdentity, a.s., První certifikační autorita, a.s. Způsob jeho získání naleznete na stránkách jeho vydavatelů.

Při podávání žádosti o osobní certifikát mějte na paměti, že import získaného certifikátu musí probíhat na stejném počítači i pod stejným přihlášením, na němž byla podána žádost. Po importu je umístěn v úložišti certifikátů v osobních certifikátech.

Pro platnost osobního certifikátu musí být na počítači také kořenový certifikát vystavitele. Ten je obvykle již v systému Windows nainstalován, případně je dostupný na webu vystavitele.

Dostupné certifikáty můžete zkontrolovat pomocí programu Internet Explorer (Nástroje > Možnosti internetu > Obsah > Certifikáty). Zde je též možné certifikáty importovat. Osobní podpisový certifikát je zařazen mezi osobní certifikáty a certifikát vystavitele mezi důvěryhodné kořenové certifikační úřady.

Identifikace uživatele a datové schránky

V oblasti Certifikát - Uživatel jsou údaje o uživateli. Můžete zadat také ID datové schránky a PIN pro identifikaci pro Zdravotní pojišťovnu MVČR.